Головна  →  Адміністрація  →  Вакансії  →  Cлужба у справах дітей

Служба у справах дітей Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(м. Київ, вул. Краківська 20)

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців відповідно до умов проведення конкурсу:

 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби (категорія В)

головного спеціаліста відділу сімейних форм виховання служби у справах дітей Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації на період відпустки основного працівника, який знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (1 вакантна посада).

м. Київ, вул. Краківська 20.

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) Ведення банку даних дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в ЄІАС „Діти”, які мають правові підстави для усиновлення, здійснює своєчасну постановку та зняття з обліку таких дітей, постійно його поновлює;

2) Ведення електронного обліку дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

3) Формування та ведення банка даних дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають правові підстави для усиновлення;

4) Ведення обліку усиновлених дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

5) Ведення обліку кандидатів в усиновителі та на основі наданих документів готує висновок про можливість громадян бути усиновителями;

6) Надання кандидатам в усиновителі інформацію про дітей, які підлягають усиновленню та направлення для встановлення контакту з конкретною дитиною;

7) Здійснення обстеження житлово – побутових умов проживання громадян, які виявили бажання усиновити дитину;

8) Готує відповідні висновки про можливість та доцільність усиновлення;

9) Оформлює анкету дитини, яка має правові підстави для усиновлення;

10) Здійснює нагляд за дотриманням прав дітей, які усиновлені та проживають на території Дніпровського району та готує відповідні звіти;

11) Приймає участь у розгляді судових справ стосовно усиновлення або скасування усиновлення;

12) Веде прийом громадян та надає їм консультативно – методичну допомогу з питань усиновлення;

13) Готує необхідні документи (клопотання), розпорядження для реєстрації дітей, залишених в пологовому будинку чи іншому медичному закладі;

14) Готує звітну інформацію відповідно до посадових обов’язків;

Умови оплати праці

посадовий оклад - 3200 грн.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на період відпустки основного працівника, який знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо    вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов'язково пред'являється до проходження тестування);

6) заповнену особову картку за формою П-2 ДС;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

Термін прийняття документів 15 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу по 18 грудня 2017 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу.

22 грудня 2017 року о 10-00 за адресою:

місто Київ, вулиця Краківська 20 кім 4

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Грищенко Любов Миколаївна,

296-80-10,

dniprssd@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

 

1

Освіта

Вища освіта за освітнім рівнем  молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

-

 

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння  державною  мовою

Професійна компетентність

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

1)    Вміння працювати з інформацією;

2)    Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати.

2

Командна робота та взаємодія

1. Вміння працювати в команді;

2. Вміння ефективної координації з іншими».

3

Сприйняття змін

Здатність приймати зміни та змінюватись.

4

Технічні вміння

1)     володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача;

2)    досвід роботи з офісними програмами Microsoft (Word, Excel);

3)    навички роботи з інформаційно – пошуковими системами в мережі Інтернет;

4)    вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку.

5

Особистісні якості

1)    ініціативність;

2)    відповідальність;

3)    комунікабельність;

4)    орієнтація на саморозвиток;

5)    сумлінно виконувати свої службові обов’язки;

6)    системність та самостійність в роботі;

7)    здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

8)    шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників;

9)    дотримуватися високої культури спілкування;

10)             не вчиняти дій та проступків, які можуть нашкодити інтересам державної служби або негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

1)    Конституція України;

2)    Закон України «Про державну службу»;

3)    Закон України «Про запобігання корупції.

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1)    Сімейний Кодекс України;

2)    Закон України «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування;

3)    Закон україни «Про охорону дитинства»;

4)    Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;

5)    Постанова КМУ «Про затвердження порядку проводження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей»;

6)    Постанова КМУ «Питання діяльності органів опіки та піклування пов’язаної із захистом прав дитини».

    

 

Служба у справах дітей Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(м. Київ, вул. Краківська 20)

оголошує конкурс на заміщення посади державних службовців відповідно до умов проведення конкурсу:

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби (категорія Б)

начальник відділу управління персоналом  та організаційно – контрольного забезпечення служби у справах дітей Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації на період відпустки основного працівника, який знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (1 вакантна посада).

м. Київ, вул. Краківська 20.

 

Загальні умови.

Посадові обов’язки.

Забезпечує організацію роботи служби, організацію діловодства, організацію роботи із зверненнями громадян;

Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань;

Організовує роботу відділу;

Організовує планування діяльності відділу та узагальнює аналітично – статистичну інформацію;

 Забезпечує індивідуальне планування роботи працівників відділу, здійснює контроль та оцінку їх виконання;

Здійснює організацію, контроль, оцінку, навчання спеціалістів відділу відповідно покладених на них обов’язків. Аналізує кадровий склад служби;

Забезпечує систематизацію та поновлення нормативно – правової бази, що регулює діяльність служби; 

Здійснює поточний, підсумковий контроль за документами, дорученнями та завданнями, забезпечує їх виконання;

Забезпечує організацію роботи електронного документообігу в системі «АСКОД» та є адміністратором безпеки;

Здійснює підготовку документів до передачі на архівне зберігання та знищення документів;

 Готує інформаційні матеріали з питань діяльності служби для висвітлення на офіційному ВЕБ-сайті Дніпровської РДА;

 Веде облік та контроль за вчасним виконанням службою контрольних документів та здійснює роботу щодо зняття документів з контролю;

Здійснює роботу з персоналом щодо  виконання Закону України «Про державну службу» та забезпечує процедуру прийому на роботу;

Веде облік та контроль за вчасним розглядом заяв, скарг, звернень громадян;

Впроваджує за напрямком роботи нові форми і методи, інноваційні технології відповідно функцій відділу;

Забезпечує господарське обслуговування і здійснює контроль відповідно до правил  і норм техніки безпеки та умов праці;

Здійснює оформлення необхідних договорів на надання послуг;

Забезпечує безперебійну роботу ЄІАС «Діти»;

Забезпечує ведення роботи з питань військового обліку працівників;

За відсутності головного спеціаліста здійснює прийом документів на розгляд Комісії з питань захисту прав дитини, бере участь у судових засіданнях та проводить обстеження житлово – побутових умов проживання.

Умови оплати праці.

посадовий оклад - 4000 грн.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду.

на період відпустки основного працівника, який знаходиться у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі подає конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов'язково пред'являється до проходження тестування);

6) заповнену особову картку за формою П-2 ДС;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (в електронній формі).

 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

 

Термін прийняття документів 15 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу до 18 год. 00 хв. 08 грудня 2017 року

Дата, час і місце проведення конкурсу.

12 грудня 2017 року о 10-00 за адресою:

місто Київ, вулиця Краківська 20 кім 4

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу.

Грищенко Любов Миколаївна

296-80-10,

dniprssd@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги.

1.

Освіта.

Присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра.

 

2.

Досвід роботи.

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

3.

Володіння державною мовою.

 Вільно.

Вимоги до компетентності

Вимога.

Компоненти вимоги.

1.

Лідерство.

1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;
2) стратегічне планування;
3) ведення ділових переговорів;
4) вміння обґрунтовувати власну позицію;
5) досягнення кінцевих результатів. 

2.

Прийняття ефективних рішень.

1) вміння вирішувати комплексні завдання, ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);
2) вміння вільно орієнтуватися у суспільно-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію;
3) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;
4) вміння працювати при багатозадачності. 

3.

Комунікації та взаємодія.

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;
2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
3) відкритість.

4.

Впровадження змін.

1) формування та реалізація плану змін;
2) здатність продукувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології;
3) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;
4) оцінка ефективності здійснених змін. 

5.

Управління організацією роботи та персоналом.

1) організація і контроль роботи;
2) вміння працювати в команді та керувати командою;
3) мотивування, оцінка і розвиток підлеглих;
4) вміння розв’язання конфліктів;
5) розуміння сучасних проблем менеджменту.

6.

6. Управління публічними фінансами.

1) знання основ бюджетного законодавства;
2) знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів.

7.

Знання сучасних інформаційних технологій.

досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або альтернативним пакетом Libre Office, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування, досвід роботи з документами, системою АСКОД та роботою по управлінню з персоналом.вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями.

8.

Особистісні компетенції.

1) принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;
2) спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;
3) аналітичні здібності;
4) дисципліна і системність;
5) самоорганізація та орієнтація на розвиток;
6) незалежність, неупередженість та ініціативність;
7) вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Професійні знання

 

Вимога.

Компоненти вимоги.

1.

Знання законодавства.

Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ.

Закон України «Про очищення влади»;

Закон України «Про місцеві державні  адміністрації»;

Закон України «Про звернення громадян»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»;

Кодекс законів про працю України.

     
Версiя для друку

 

 Повідомлення про корупцію