Звернення громадян України

1. Відповідно до ст.19 Закону України «Про Державний реєстр виборців» особа, яка набула права голосу, або особа, яка має право голосу, однак виявила, що вона не включена до Реєстру, може за власною ініціативою звернутися до органу ведення Реєстру за місцем свого проживання щодо свого включення до Реєстру.

Виборець подає органу ведення Реєстру письмову заяву за формою (додаток 1), і пред'являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство виборця, - паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України (якщо особа нещодавно набула громадянства України), копія якого додається до заяви. Відомості про постійну нездатність виборця пересуватися самостійно зазначаються у заяві, яка подається разом з документом, що підтверджує відповідний факт.

2. Кожен виборець у разі зміни його персональних даних може особисто звернутися до органу ведення Реєстру відповідно до своєї виборчої адреси із заявою про внесення змін до його персональних даних у Реєстрі (додаток 2). До заяви додаються документи (копії документів), що підтверджують ці зміни. У разі якщо до заяви додаються копії документів, їх оригінали пред'являються органу ведення Реєстру. Виборець, який постійно не здатний пересуватися самостійно, може уповноважити на подання такої заяви іншу особу.

3. У разі звернення щодо зміни виборчої адреси виборець подає органу ведення Реєстру за новою виборчою адресою заяву (додаток 3), до якої додаються документи (копії документів), що підтверджують зміну виборчої адреси виборця.

4. Виборець, який проживає чи перебуває за межами України, може звернутися до закордонної дипломатичної установи України за місцем свого проживання чи перебування із заявою (додаток 4) щодо зміни його виборчої адреси.

5. У разі звернення виборця щодо тимчасової зміни місця голосування без зміни його виборчої адреси до органу ведення Реєстру подається заява (додаток 5). 

Форми заяв:

Додаток 1 щодо включення до Державного реєстру виборців

Додаток 2 щодо зміни ідентифікаційних персональних даних виборця

Додаток 3 щодо зміни виборчої адреси виборця, який проживає на території України

Додаток 4 щодо зміни виборчої адреси виборця, який проживає за межами території України

Додаток 5 щодо тимчасової зміни місця голосування

Крім того, виборці можуть он-лайн перевірити наявність своїх персональних даних в Державному реєстрі виборців у розділі "Особистий кабінет виборця” офіційного сайту Центральної виборчої комісії.

Запит виборця до органу ведення Реєстру

     Виборець може особисто звернутися з письмовим запитом до органу ведення Реєстру за своєю виборчою адресою щодо змісту його персональних даних у Реєстрі, пред'явивши паспорт громадянина України

Версiя для друку

 

 Повідомлення про корупцію