Головна  →  Адміністрація  →  Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації  

Станом на 20.01.2017  року

 

№/№

п/п

Мета

Нормативно правова база для діяльності  органу

Структурний підрозділ райдержадміністрації, що відповідає за організацію  діяльності органу

1.

ГРОМАДСЬКА РАДА

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

Забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №996, розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві  державної адміністрації від 05.08.2015 №382

 

Відділ з питань внутрішньої політики  та зв’язків з громадськістю

2.

РАДА ДИРЕКТОРІВ

ПІДПРИЄМСТВ ПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА

 ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

Розвиток дієвого механізму співпраці органів влади з підприємствами промислового комплексу району, узгодження адміністративних та громадських зусиль по створенню в Дніпровському районі м.Києва сприятливих умов для економічного розвитку підприємств району всіх форм власності.

Закон України “Про місцеві державні адміністрації ”, розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві  державної адміністрації від 23.11.2011 №49 та від 12.12.2016 №719

 

 

Відділ з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики

3.Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

 які очолює голова Дніпровської районної в місті Києві  державної адміністрації

3.1    

КОЛЕГІЯ

ДніпровськОЇ районнОЇ в місті Києві державнОЇ  адміністрації 

Впровадження принципів колегіальності у роботі Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Пункт 5 статті 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації ”, Загальне положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації,   затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 (із змінами), розпорядження голови виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації від 05.04.2011  №484“Про Колегію виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації ”, розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.02.2011 №49, від 02.11.2016 №624

Організаційний відділ

3.2    

КОМІСІЯ

 З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ 

Сприяння забезпеченню реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток.

 

Ст. 13 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства», Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», якою затверджено «Типове положення про комісію з питань захисту прав дитини», розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.05.2016 №270 та від 11.07.2016 №373

Служба у справах дітей

3.3    

ПОСТІЙНО ДІЮЧА КОМІСІЯ

З ПИТАНЬ РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Сприяння реалізації конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та посадових осіб цих органів щодо захисту їх законних прав та інтересів.

П.3 Указу Президента України від  07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування»,  розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, від 18.11.2013 №662 та від 12.01.2017 №7

Відділ  роботи із зверненнями громадян

3.4    

ТИМЧАСОВА КОМІСІЯ

З ПИТАНЬ ПОГАШЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ (ГРОШОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ),

ПЕНСІЙ, СТИПЕНДІЙ ТА ІНШИХ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ

Здійснення своїх повноважень з питань, пов’язаних із своєчасною виплатою заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій стипендій та інших соціальних виплат також для оперативного реагування на факти порушень термінів та неповної сплати податків та внесення інших обов’язкових платежів до бюджетів, неефективного використання бюджетних коштів.

Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про оплату праці», постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2009  № 863 «Про посилення контролю за погашенням заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат», розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.03.2011 №120 та від 05.11.2014 №502, від 08.08.2016 №420

 

Управління праці та соціального захисту населення

3.5

КОМІСІЯ

З ПИТАНЬ ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ

В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Координація  діяльності  об’єктів господарювання району, пов’язаної  з безпекою та захистом населення і території району, реагування на надзвичайні ситуації, а також здійснення заходів щодо запобігання виникненню та ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха.

Постанова Кабінету Міністрів України від 16.02.98 № 174 «Про Державну комісію з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій», розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної  від 18.06.2013 №338, від 05.02.2015 №44 та  від 23.11.2016 №674

 

Відділ з  питань надзвичайних ситуацій

3.6

БАЛАНСОВА КОМІСІЯ

ПО РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ФІНАНСОВО –ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, МАЙНО ЯКИХ ВІДНЕСЕНО ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ  В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Підвищення контролю за ефективністю діяльності підприємств, майно яких віднесено до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Закони України «Про місцеві державні адміністрації»,  «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419 «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності», розпорядження  виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)від 19.02.2003 № 237 «Про деякі питання діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва», від 10.12.2010 № 1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві», розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.12.2010 р. № 16 «Про тимчасовий розподіл обов'язків між головою, першим заступником та заступниками голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації», розпорядження голови Дніпровської райдержадміністрації від 15.03.2011 №121 та  від 06.12.2016 №702

Відділ оренди майна комунальної власності

3.7

КОМІСІЯ

З ПИТАНЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СВОЄЧАСНОСТІ І СПЛАТИ ПОДАТКОВИХ

ТА ІНШИХ НАДХОДЖЕНЬ ДО БЮДЖЕТІВ УСІХ РІВНІВ 

Проведення аналізу та здійснення заходів щодо своєчасності і повноти сплати податкових та інших надходжень.

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», «про столицю України-місто-герой Київ»,Указ Президента України від 28.02.1997 №187/97 «Про заходи щодо забезпечення наповнення державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни», розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від  22.03.2011 №139 та від 30.11.2016 №686

Фінансове управління

3.8

КООРДИНАЦІЙНА РАДА

З ПИТАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

ПРИ ГОЛОВІ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Сприяння реалізації державної політики в сфері подальшого розвитку підприємництва в районі на засадах дотримання державної регуляторної політики

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Указ Президента України від 15 липня №906 «Про заходи щодо забезпечення підтримки та дальшого розвитку підприємницької діяльності», розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 04.03.2011 №99 та від 21.11.2014 №537

 

Відділ з питань промисловості, підприємництва та регуляторної політики

3.9

КООРДИНАЦІЙНА РАДА

З ПИТАНЬ СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

Сприяння розвитку  та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) у Дніпровському районі м. Києва

Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про Загальнодержавну програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009 – 2014 роки», постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.2012 р. №201 «Про утворення Національної ради з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 26.08.2011р. № 1519 «Про створення координаційної ради з питань сприяння розвитку ОСББ в місті Києві», розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  від 09.04.2012 №149 та  від 29.11.2016  №682

 

 

Управління житлово-комунального господарства

3.10

Робоча група

Щодо спільного відпрацювання питань по збільшенню надходжень по платі за землю

у Дніпровському районі міста Києва

Відпрацювання питань по збільшенню надходжень по платі за землю у Дніпровському районі міста Києва

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1066 «Про затвердження Порядку взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю», протокольне доручення спільної наради Державної податкової служби України та Київської міської державної адміністрації від 3 листопада 2011 року, розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.01.2012 №35, від 02.10.2013 №559 , від 22.12.2014 №588 та від 16.12.2016 №738

Фінансове управління

4.Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

які очолює перший заступник голови Дніпровської районної в місті Києві  державної адміністрації

4.1    

ПОСТІЙНО ДІЮЧА ГРОМАДСЬКА КОМІСІЯ

 З ЖИТЛОВИХ ПИТАНЬ ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

Вирішення житлових питань громадян, підприємств, установ, організацій з участю громадськості

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Житловий кодекс України, Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджені Постановою Ради Міністрів Української РСР і Українською республіканською Радою професійних спілок від 11.12.1984 №470, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2010 «Про організаційно-правові заходи, пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради від 09.09.2010 №7/4819 «Про питання організації управління районами в місті Києві» та від 10.12.2010 №1112  «Про питання організації управління районами в місті Києві», розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.12.2012 №595 та  від 18.07.2016 №391

Відділ обліку та розподілу житлової площі

4.2    

Комісія

з оцінки вартості майна, що знаходиться у власності громадянина та членів його СІМ’Ї, та з проведення щорічного моніторингу сукупного доходу громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку

Проведення щорічного моніторингу сукупного доходу громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку

 

 

Закон України «Про житловий фонд соціального призначення», Постанова КМУ від 23.07.2008 №682 «Деякі питання реалізації Закону України ««Про житловий фонд соціального призначення», розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від  13.12.2011 №512 та  від 18.07.2016 №390

 

Відділ обліку та розподілу житлової площі

4.3    

КОМІСІЯ

З ПРИЙМАННЯ – ПЕРЕДАЧІ

КАРТОТЕК РЕЄСТРАЦІЙНОГО ОБЛІКУ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ/ПЕРЕБУВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

Виконання плану заходів щодо оформлення і видачі паспорта громадянина України та реєстрації місця проживання/ перебування  фізичних осіб в Україні

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 №100-р «Про затвердження плану заходів щодо оформлення і видачі паспорта громадянина України та реєстрації місця проживання/ перебування  фізичних осі б в Україні», розпорядження  голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 24.02.2014 №79 та  від 19.11.2014 №533

Управління житлово-комунального господарства

4.4    

КОМІСІЯ

 З РОЗГЛЯДУ СПІРНИХ ПИТАНЬ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ТАРИФІВ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З НАСЕЛЕННЯМ ЗА СПОЖИТІ ПОСЛУГИ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ТЕРМІНУ ОПЛАТИ

ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Вжиття додаткових заходів для заохочення населення своєчасно і в повному обсязі вносити плату за спожиті житлово-комунальні послуги, впорядкування питань розрахунків з населенням за житлово-комунальні послуги в залежності від терміну оплати

Закони України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про житлово-комунальні послуги”, „Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, „Про реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію”, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2010 № 1221 „Про встановлення тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій та їх структури”, від 29.12.2010 № 1222 „Про встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і постачання гарячої води виконавцям цих послуг усіх форм власності для здійснення розрахунків з населенням, згідно з тарифами на теплову енергію, затвердженими Національною комісією регулювання електроенергетики України”, від 27.01.2011 р. № 101 „Про встановлення тарифів на комунальні послуги з централізованого постачання холодної води і водовідведення холодної та гарячої води для населення та тарифів на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що надаються Київським квартирно-експлуатаційним управлінням Міністерства оборони України”, від 03.02.2011 р. № 140 „Про впорядкування нарахування плати за житлово- комунальні послуги в м. Києві”, розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.03.2011 №155 та від 31.10.2016 №613

Управління житлово-комунального господарства

4.5    

Районна комісія

з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення

 у Дніпровському районі м. Києва

Координація роботи , пов’язаної з проведенням перепису населення у Дніпровському районі м.Києва

Частини 5 та 6 статті 8 та частина 2 статті 10 Закону України «Про Всеукраїнський перепис населення»,  постанова Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року № 1205 «Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення», розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.01.2012  №5, від 17.12.2013 №751

 

4.6    

НАГЛЯДОВА РАДА

з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій у Дніпровському районі м.Києва

Здійснення громадського контролю за цільовим використанням гуртожитків як цілісних майнових комплексів та прибудинкових територій, дотримання законодавства України з питань розподілу житлових приміщень у гуртожитках, прийняттям рішень щодо приватизації житлових приміщень, встановленням для мешканців гуртожитків тарифів на комунальні послуги та послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій

Закон України «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків», постанова Кабінету Міністрів України від 28 квітня 2009 р. №428 «Про затвердження Положення про наглядову раду з питань розподілу і утримання житла у гуртожитках та використання гуртожитків і прибудинкових територій», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31 січня 2011 року №121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень» (зі змінами від 28 жовтня 2011 року №1997), розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.07.2013 №370, від 30.11.2016 №684

Управління житлово-комунального господарства

4.7    

РАЙОННА РАДА

З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОЇ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони здоров’я, життя людей на виробництві та профілактики побутового травматизму

 

 

Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про охорону праці», розпорядження  голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.07.2011 №299 та від 09.12.2016 №711

 

 

 

Сектор з питань охорони праці

4.8    

ОРГАН ПРИВАТИЗАЦІЇ ЖИТЛА

ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Створення правових і організаційних основ  для ефективної організації роботи по приватизації державного житлового фонду в Дніпровському районі м. Києва

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», «Про приватизацію державного житлового фонду», «Про забезпечення реалізації житлових прав мешканців гуртожитків»,наказ Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 16.12.2009 року №396 «Про затвердження Положення про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у власність громадян, розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.09.2010 року № 787 «Про організаційно-правові заходи, пов’язані з виконанням рішення Київської міської ради від 09.09.2010 року №7/4819 «Про питання організації управління районами в місті Києві» та від 10.12.2010 року №1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві» , розпорядження голови Дніпровської райдержадміністрації від 05.11.2011 №12, 20.09.2011 №395  та від 30.11.2016 №683

Управління житлово-комунального господарства

4.9    

ТИМЧАСОВА  ОПЕРАТИВНА РОБОЧА ГРУПА

ДЛЯ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ІНДЕНТИФІКАЦІЇ ВСІХ БУДІВЕЛЬНИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА ГАЗОЗАПРАВНИХ СТАНЦІЙ,

РОЗТАШОВАНИХ НА ТЕРИТОРІЇ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА

Обстеження та ідентифікація всіх будівельних майданчиків, паркувальних майданчиків та газозаправочних станцій,розташованих на території Дніпровського району м.Києва

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», протокольне доручення Київського міського голови В.Кличка від 22.04.2015 №18, розпорядження голови Дніпровської райдержадміністрації від 27.04.2015 №193,  від 10.10.2016 №546

Управління  будівництва

5.Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

які очолює заступник голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

5.1

МІЖВІДОМЧА КООРДИНАЦІЙНА КОМІСІЯ

ПО РОБОТІ ІЗ СІМ’ЯМИ, ЧЛЕНИ ЯКИХ Є УЧАСНИКАМИ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ,

ТА СІМ’ЯМИ, ПЕРЕМІЩЕНИМИ З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ

ТА ЗОНИ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Координація дій структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ, організацій, громадських та благодійних організацій, окремих громадян Дніпровського району м.Києва для забезпечення потреб сімей,  члени яких є учасниками антитерористичної операції, та сімей, переміщених з тимчасово окупованої території автономної республіки Крим та зони проведення антитерористичної операції

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження голови Дніпровської райдержадміністрації від 01.10.2014 №428

Управління праці та соціального захисту населення

5.2

ДЕРЖАВНА НАДЗВИЧАЙНА ПРОТИЕПІДЕМІЧНА КОМІСІЯ 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ  В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ   АДМІНІСТРАЦІЇ

Здійснення оперативного контролю і координації діяльності структурних підрозділів Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і громадян району, пов’язаної із запобіганням і ліквідацією епідемій, спалахів особливо небезпечних інфекційних хвороб, масових неінфекційних захворювань  (отруєнь ) та радіаційних уражень людей.

 

 

 

Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення », постанова Кабінету Міністрів України від 11.10. 2002.№ 1501 «Про затвердження Типового положення про державну надзвичайну протиепідемічну комісію при Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній державній адміністрації»,розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.07.2011 №1179 «Про створення державної надзвичайної протиепідемічної комісії при виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)», розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 12.04.2013 №179, від 15.12.2016 №733

 

 

 

 

Управління охорони здоров’я

5.3

ДЕРЖАВНА НАДЗВИЧАЙНА ПРОТИЕПІЗООТИЧНА  КОМІСІЯ 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ  В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ   АДМІНІСТРАЦІЇ

Підвищення ефективності протиепізоотичних заходів щодо недопущення занесення на територію району збудників заразних  хвороб тварин, здійснення оперативного контролю та координації діяльності органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і громадян , пов’язаної  із запобіганням ліквідацією епідемій, спалахів особливо небезпечних інфекційних хвороб, що входять до списку Міжнародного епізоотичного бюро, і масових отруєнь тварин та їх ліквідації

Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про ветеринарну медицину», постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007.№ 1350 «Про затвердження Положення про державну надзвичайну протиепізоотичну  комісію при Кабінеті Міністрів України та типових положень про місцеві епізоотичні комісії», розпорядження  голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.04.2013 №193 та від 15.12.2016 №732

 

 

Управління охорони здоров’я

5.4

КОНКУРСНА КОМІСІЯ

З ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

В  ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ  В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

Стаття 27 Закону України «Про державну службу», постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 №246 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби», пункти 4,5 Порядку обрання представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби, затверджений наказом Національного агентства України з питань державної служби від 12.04.2016 №76, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.05.2016 №786/28916, протокол №2 засідання Комітету з конкурсного відбору представників громадських об’єднань до складу Конкурсної комісії з проведення на зайняття вакантних посад державної служби Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.10.2016, розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.10.2016 №518-к

Відділ управління персоналом

5.5

ОПІКУНСЬКА РАДА

ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ  В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

Захист особистих житлових і майнових прав та інтересів непрацездатних осіб та осіб, які за станом здоров'я, не можуть самостійно здійснювати та захищати свої права та виконувати свої обов’язки. Надання пропозицій щодо встановлення опіки (піклування) над фізичною особою, визнаною недієздатною або обмежено дієздатною за рішенням суду.

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», ст.5 Закону України «Про психіатричну допомогу», Сімейний та Цивільний кодекси України, Правила опіки та піклування, затверджені спільним наказом Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року №34/166/131/88, розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 31.01.2011 року №36 та від 05.09.2016 №465

 

 

Управління праці та соціального захисту населення

5.6

КООРДИНАЦІЙНА   РАДА

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ПОШИРЕННЮ ТУБЕРКУЛЬОЗУ,
ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ/СНІДУ ТА ІНШИХ СОЦІАЛЬНО-ЗНАЧУЩИХ ХВОРОБ

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

Забезпечення належних умов захисту населення району, сприяння оперативному вирішенню питань протидії поширенню туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу  та інших соціально-значущих хвороб, ефективної реалізації програм і заходів щодо їх попередження

 

Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 року № 926 «Деякі питання протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу», розпорядження Київської міської державної адміністрації від 23.06.2009 року № 705 «Про створення Київської міської ради протидії туберкульозу», розпорядження  голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.11.2011 №284, від 18.04.2013 № 194 та  від 15.12.2016 №734

 

Управління охорони здоров’я

5.7

КОМІСІЯ

З ПИТАНЬ УПОРЯДКУВАННЯ ОБЛІКУ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ЩО ЗА ДАНИМИ ЄДРПОУ НАЛЕЖАТЬ ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ЯКІ ЦЬОГО НЕ ПІДТВЕРДЖУЮТЬ, І ЯКІ РОЗТАШОВАНІ НА ТЕРИТОРІЇ

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

Проведення інвентаризації обліку юридичних осіб, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління органів державної влади, які цього не підтверджують, і які розташовані на території Дніпровського району міста Києва

Постанова КМУ від 30.11.2005 року №1121 «Про затвердження методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15 липня 2011 року №1219 «Про створення Міської комісії з питань упорядкування обліку юридичних державних осіб, що за даними ЄДРПОУ належать до сфери управління органів державної влади, які розташовані у місті Києві», розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 18.02.2011 №73 та від 26.12.2016 №756

 

Відділ оренди майна комунальної власності

5.8

СПОСТЕРЕЖНА КОМІСІЯ

ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ  В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

Надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання, організація виховної роботи з особами, умовно-дострокового звільненими від відбування покарання та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання

Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у зоні обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», постанова ЕМУ від 01.04.2004 року «Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах (в редакції постанови КМУ від 10.11.2010 року №1042), розпорядження голови  Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 03.02.2014 №53 та від 20.01.2017 №26

 

 

Дніпровський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

5.9

КОНКУРСНА КОМІСІЯ

З ВІДБОРУ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ З БЮДЖЕТУ

Відбір районних громадських організацій для фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів.

 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», ст..13 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», ст.20 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», ст.3 Закону України «Про об’єднання громадян», Постанови КМУ від 26.12.2000 №1888 «Про утворення Комісії з питань діяльності  підприємств та організацій громадських організацій інвалідів», рішення Київської міської ради від 09.07.2009 року №768/1824 «Про затвердження Положення про конкурсу комісію при управлінні у справах жінок, інвалідів, ветеранів війни та праці виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з відбору міських благодійних та громадських  організацій для фінансової підтримки з бюджету міста Києва та умови його  проведення», розпорядження  голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.04.2011 №163,  від 02.10.2013 №560  та від 31.10.2016 №617

Управління праці та соціального захисту населення

5.10

 

КОМІСІЯ

ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЩОДО РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ ЧЛЕНІВ СІМЕЙ ЗАГИБЛИХ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ТА ІНВАЛІДІВ ПРО ВИПЛАТУ ГРОШОВОЇ КОМПЕНСАЦІЇ

Розгляд заяв та прийняття рішень відповідно до Порядку виплати грошової  компенсації за належні для отримання жилі приміщення членам сімей загиблих військовослужбовців, які  брали участь у антитерористичній операції, а також інвалідам І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов

Закони України “Про місцеві державні адміністрації”, “Про інвестиційну діяльність”, Бюджетний Кодекс України, Житловий Кодекс Української РСР, постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2016 року №719 “Питання забезпечення житлом сімей загиблих військовослужбовців, які  брали участь у антитерористичній операції, а також інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців, які брали участь у зазначеній операції та потребують поліпшення житлових умов ”, лист Міністерства соціальної політики України від 26 жовтня 2016 року №15653/0/14-16/04, розпорядження голови  Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 07 листопада 2016 року №631

Управління праці та соціального захисту населення

5.11

КОМІСІЯ 

ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ З РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ НАДАННЯ ОДНОРАЗОВОЇ МАТЕРІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ МАЛОЗАХИЩЕНИМ ВЕРСТВАМ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ,

ЯКІ ОПИНИЛИСЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ

Вирішення питань соціального захисту окремих категорій малозабезпечених верств населення Дніпровського району м. Києва державних і регіональних соціальних програм, встановленню статусів пільговим категоріям громадян управління праці та соціального захисту населення

Пункт 10 ст.13, пункти 1,3 ст.23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»,  рішення Київської міської ради  від 17.02.2011 року №19/5406 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки»,  розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): від 15.06.2011 №991 «Про надання одноразової адресної допомоги мало захищеним верствам населення м. Києва, які опинились у складних життєвих обставинах», від 31.01.2011 №121 « Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.07.2011 №288 та від 23.10.2014 №477, від 16.11.2015 №566, від 17.10.2016 №560

Управління праці та соціального захисту населення

5.12

КОМІСІЯ

З ПИТАНЬ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ІЗ СІМ’ЯМИ,ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ОБСТАВИНАХ

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

Організація на території Дніпровського району м.Києва роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, подолання сімейного неблагополуччя, захисту прав членів сімей, створення умов для нормального розвитку й виховання дітей у сім’ях

Стаття 6, пункт 3 статті 13, пункт 1,9 частини першої статті 39, частина статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації ”, закони України “Про соціальну роботу з дітьми та молоддю ”, “Про соціальні послуги ”, “Про попередження насильства в сім’ї “, постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2013 №895 “Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах ”, від 21.11.2013 №896 “Про затвердження Порядку виявлення  сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах, надання  їм соціальних послуг та здійснення  соціального супроводу таких сімей(осіб) ”, розпорядження  голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.09.2016 №798

Дніпровський районний в місті Києві центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

5.13

КОМІСІЯ

ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ З РОЗГЛЯДУ СПІРНИХ ПИТАНЬ, ЯКІ ВИНИКАЮТЬ ПРИ ПРИЗНАЧЕННІ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ   

Розгляд та оперативне вирішення спірних питань, які виникають при призначенні житлових субсидій  та віднесені до компетенції місцевих органів виконавчої влади..

 

Пункт 5 ст.23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Постанови КМУ від 21.10.1995 року №848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», від 22.09.1997 року №1050 «Про заходи щодо подальшого вдосконалення надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива», розпорядження  голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.03.2011 №116 та  від 15.12.2016 №730

 

Управління праці та соціального захисту населення

5.14

КОМІСІЯ

ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ З ПИТАНЬ ПРОВЕДЕННЯ БЕЗОПЛАТНОГО КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ВЛАСНИХ БУДИНКІВ І КВАРТИР ОСІБ, ЩО МАЮТЬ ПРАВО НА ТАКУ ПІЛЬГУ

Розгляд та вирішення питань проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу

Пункт 10 статті 13, пункти 1,3 статті 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 565 «Про затвердження Порядку проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право», розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.03.2011 №117  та від 13.12.2016 №721

Управління праці та соціального захисту населення

5.15

РАЙОННА  СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНУ КОМІСІЯ

ЩОДО ВІДБОРУ ДІТЕЙ ДО ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНО-МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ, РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ДІТЕЙ ТА ДІТЕЙ З УРАЖЕННЯМ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ З ПОРУШЕННЯМ ПСИХІКИ ТА ВІДДІЛЕННЯ РАННЬОЇ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ-ІНВАЛІДІВ

Вирішення питань щодо можливості зарахування до відділень, терміну перебування та надання рекомендацій щодо тактики індивідуальної соціально-медичної реабілітації

Пункт 10 частини першої статті 13, пункти 1,3 статті 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про соцiальнi послуги», стаття 32 Закону України «Про реабілітацію інвалідів України», розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 27.01.2011 № 30 «Про затвердження Положення про Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району м. Києва», від 11.04.2011 №179 та від 16.10.2015 №496, від 22.10.2015 №523

Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району м.Києва

5.16

КОМІСІЯ

ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

З ПИТАНЬ ЗВІЛЬНЕННЯ ГРОМАДЯН ВІД ПЛАТИ ЗА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ             

Розгляд та оперативне вирішення питань звільнення громадян, які мають рідних, котрі повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від плати за надання  соціальних послуг     структурними підрозділами Територіального  центру соціального  обслуговування  Дніпровського району  м.Києва.

Пункт 10 частини першої ст.13, пункти1.3 ст.23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст. 7 Закону України «Про соціальні послуги», Постанова КМУ від 29.12.2009 №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» розпорядження голови райдержадміністрації від 27.01.2011 №30 «Про затвердження Положення про Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району м.Києва», розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.04.2011 №178 та від 15.10.2015 №495

 

Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району м.Києва

5.17

КОМІСІЯ

ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

З РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ НАДАННЯ ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ ПОСТРАЖДАЛИМ ТА ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ З ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОЇ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

АБО РАЙОНУ ПРОВЕДЕННЯ АНТИТЕРИРОСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

Удосконалення механізму надання грошової допомоги постраждалим та внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованої території України або району проведення антитериростичної операції

Ст.23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Постанова КМУ від 01.10.2014 №535 «Про затвердження порядку використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України або району проведення антитериростичної операції», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 №121 « Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 19.11.2014 №528, від 13.12.2016 №720

Управління праці та соціального захисту населення

5.18

КОМІСІЯ

ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

З ПИТАНЬ ПРИЗНАЧЕННЯ (ВІДНОВЛЕННЯ) СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИМ ОСОБАМ

Оперативне вирішення питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

Ст.6,13,23,39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови КМУ від 08.06.2016 №365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», від 01.10.2014 №509 «Про облік  внутрішньо переміщених осіб», від 05.11.2014 №637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», протокольне рішення за результатами селекторної наради з питань організації роботи відповідно до постанови КМУ від 08.06.2016 «365«Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» від 16.06.2016, розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.07.2016 №365, від 25.07.2016 №407

 

 

 

Управління праці та соціального захисту населення

5.19

КОМІСІЯ

ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

З РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ДОПОМОГ

Вирішення питань соціального захисту окремих категорій малозабезпечених верств населення Дніпровського району м. Києва

Пункт 10 ст.13, пункти 1,3 ст.23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.5,7 Закону України «Про соціальні послуги», ст.2,3 Закону України «Про державну допомогу сімям з дітьми», ст.1 Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям інвалідам», Постанова КМУ від 29.12.2009 року №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», рішення Київської міської ради від 17.02.2011 року №19/5406 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2011-2015 роки», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 №121 « Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень»,  голови розпорядження  голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від  18.06.2012 №257 та  від 16.11.2016 №654

Територіальний центр соціального обслуговування Дніпровського району м.Києва

5.20

РАЙОННА КОНКУРСНА КОМІСІЯ

З ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ РАЙОННОГО КОНКУРСУ-ОГЛЯДУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ  СФЕРИ ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ПРИСВОЄННЯ ЗРАЗКОВОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА

З метою подальшого підвищення рівня надання якісних побутових послуг населенню Дніпровського району м. Києва суб’єктами господарювання.

Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  від 23.06.2011 року №1043 «Про міський конкурс-огляд суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння зразкового у м. Києві», розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від  17.09.2011 №406 та  від 06.11.2016 №652

 

Відділ  торгівлі та споживчого ринку

5.21

КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЕВАКУАЦІЇ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

(склад комісії затверджено 14 січня 2016 року)

Здійснення  планування евакуаційних заходів щодо організованого вивезення (виведення) населення з районів можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій у Дніпровському районі і розміщення його в безпечних районах у разі виникнення безпосередньої загрози життю та заподіянню шкоди здоров’ю людини.

Ст.25 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст..11 Закону України «Про захист населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру», Положення про порядок проведення евакуації населення у разі  загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, затверджене  постановою КМУ від 26.10.2001 року №1432, наказ Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської  катастрофи від 07.09.2004 року №44 « Про затвердження методичних рекомендацій  щодо планування і порядку проведення евакуації населення у разі виникнення  надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру», розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 10.02.2014 №59 та від 25.11.2014 №553

 

 

 

Відділ  з питань надзвичайних ситуацій

5.22

КОМІТЕТ

ДОСТУПНОСТІ ІНВАЛІДІВ ТА ІНШИХ МАЛОМОБІЛЬНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ ДО ОБЄКТІВ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ІНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Координація роботи,   пов'язаної зі створенням   на відповідній території інвалідам (у тому числі інвалідам із зору та тим, які пересуваються у візках, а також дітям-інвалідам) та іншим маломобільним| групам населення (далі - маломобільні групи населення), безперешкодного доступу до об'єктів соціальної інфраструктури (житла, громадських і виробничих будинків, будівель та споруд, спортивних споруд, місць відпочинку, культурно-видовищних та інших установ і закладів) і користування дорожньо-тротуарною мережею, транспортом, засобами зв'язку та інформації (в тому числі засобами, що забезпечують дублювання звуковими сигналами світлових сигналів, і пристроями, що регулюють рух пішоходів через транспортні комунікації.

Указ Президента України від 01.06.2005 № 900/2005 «Про   першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями», постанова Кабінету Міністрів України від 29.07.2009 № 784 "Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з фізичними можливостями та інших маломобільних груп на 2009 - 2015 роки «Безбар'єрна Україна», спільний наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України та Міністерства праці та соціальної політики України від 08.09.2006 № 300/339 «Про затвердження Типового положення про комітети забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.02.2010 № 61 «Про деякі питання створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями» та з метою виконання Київської міської програми «Безбар'єрне середовище», затвердженої розпорядженням Київської міської державної адміністрації від 14.10.2004 № 1882, розпорядження Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 09.06.2011 №255, від 13.12.2016 №722

 

Управління праці та соціального захисту населення

5.23

РАДА З ПИТАНЬ

СПРИЯННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА

Сприяння діяльності органів самоорганізації населення

Закон України «Про органи самоорганізації населення», рішення Київської міської ради від 28.03.2002 року №373/1807 «Про порядок реєстрації органів самоорганізації населення, від 26.09.2002 року №10/170 «Про органи самоорганізації населення в м.Києві», розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  від 21.03.2014 №139 та  від 31.03.2013 №791

Відділ з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю

5.24

РОБОЧА ГРУПА

ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ФАКТИЧНОГО МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ/ПЕРЕБУВАННЯ  ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА

Вирішення питань здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам

Ст.6,13,23,39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови КМУ від 08.06.2016 №365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», від 05.11.2014 №637 «Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам», протокольне рішення за результатами селекторної наради з питань організації роботи відповідно до постанови КМУ від 08.06.2016 «365«Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам» від 16.06.2016, розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.07.2016 №366, від 19.07.2016 №398

Управління праці та соціального захисту населення

5.25

РОБОЧА ГРУПА

 З ПИТАНЬ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ВИПЛАТИ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ І ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

В ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

Забезпечення контролю за легалізацією заробітної плати та зайнятості населення

 

Ст.13.16.24 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закон України «Про оплату праці», розпорядження КМУ від 02.03.2012 №359-р «Про затвердження плану заходів щодо детинізації доходів та відносин у сфері зайнятості населення», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  від 15.06.2011 №978 «Про створення робочої групи з питань легалізації виплати заробітної плати і зайнятості населення в м. Києві», розпорядження  голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 21.09.2011 № 399 та  від 05.11.2014 №503,  від 08.08.2016 №421

 

 

 

 

Управління праці та соціального

захисту населення

5.26

РОБОЧА ГРУПА 

З ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ТЕРИТОРІЇ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА

ДО ПРОВЕДЕННЯ ПІСЕННОГО КОНКУРСУ “ЄВРОБАЧЕННЯ”  В  2017 РОЦІ

 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 №121 « Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень»,  розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 13.10.2016 №551

 

6.Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

які очолює керівник апарату  Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

6.1

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

Організація та проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі діяльності  Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії (ЕПК) державного архіву міста Києва

Закон України «Про національний архівний фонд і архівні установи», Порядок утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затверджений Постановою КМУ від 08.08.2007 №1004, Типове положення «Про експертну комісію державного органу, органу місцевого самоврядування, державного та комунального підприємства, установи та організації» затверджене наказом Державного комітету архівів України розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 17.03.2016 №144

Архівний відділ

6.2

ДИСЦИПЛІНАРНА   КОМІСІя 

З  РОЗГЛЯДУ  ДИСЦИПЛІНАРНИХ  СПРАВ, СТОСОВНО  ДЕРЖАВНИХ  СЛУЖБОВЦІВ, 

ЯКІ  ЗАЙМАЮТЬ  ПОСАДИ  ДЕРЖАВНОЇ  СЛУЖБИ КАТЕГОРІЙ “Б” і “В”

В   ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ  В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

Забезпечення дисциплінарних проваджень стосовно  державних  службовців, 

які займають посади  державної служби категорій “Б” і “В”, призначення та звільнення яких, відповідно до законодавства України, здійснюється головою Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Стаття 69 Закону України “Про державну службу”, розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 11.07.2016 №377-к

Відділ управління персоналом

 

6.3

МІЖВІДОМЧА КООРДИНАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РАДА

З ПРАВОВОЇ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА

Організація  та здійснення є заходи, спрямованих на підвищення рівня правової  обізнаності населення Дніпровського району м.Києва.

 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації», Указ Президента України від 18.10.2001 року №992/2001 «Про національну програму правової освіти населення», Положення про Всеукраїнську міжвідомчу координаційну раду з правової освіти населення, затверджене Постановою КМУ від 29.05.1995 року №366, Методичні рекомендації щодо організації діяльності міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення   Всеукраїнську міжвідомчу координаційну раду з правової освіти населення від 17.07.2006 року, розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від  07.02.2011 №55 та  від 15.12.2016 №731

Відділ з юридичних питань

6.4

КОМІСІЯ

ПО ПРОВЕДЕННЮ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ,СПИСАННЯ НЕПРИДАТНОГО МИАЙНА І ОБЛАДНАННЯ, ПРИЙНЯТТЯ-ПЕРЕДАЧІ МАЙНА, ІНДЕКСАЦІЇ НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ, РАПТОВОЇ ПЕРЕВІРКИ КАСИ

 

Закон України „Про місцеві державні адміністрації ”, Бюджетний кодекс України, Інструкція з обліку необоротних активів бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 № 64 (у редакції наказу Державного казначейства України від 17.02.2005 № 30), Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, інших статей балансу бюджетних установ, затверджена наказом Державного казначейства України від 30.10.1998 № 90

(заголовок Інструкції в редакції наказу Державного казначейства України від 05.10.2005 № 184), Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ, затвердженою наказом Державного казначейства України та Міністерства економіки України від 10.08.2001 № 142/181, Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджене постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004

№ 637 (зі змінами та доповненнями), розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 07.08.2013 №439 та від 10.10.2016 №547

 

Відділ  бухгалтерського обліку і звітності

6.5

КОМІСІЯ

З ПРОВЕДЕННЯ СТАНДАРТИЗОВАНОЇ ОЦІНКИ МАЙНА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ МІСТА КИЄВА, ПЕРЕДАНОГО ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про оренду державного та комунального майна», рішення Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.01.2011 №121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень» розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 107.11.2016 №629

 

 

7. Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи,

які очолює заступник керівника апарату  Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

7.1

КОМІТЕТ

З  КОНКУРСНИХ ТОРГІВ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості

Ст.11 Закону України «Про здійснення державних закупівель», «Про місцеві державні адміністрації», наказ Міністерства економіки від 26.07.2010 року №916 «Про затвердження Типового положення про комітет з конкурсних торгів, розпорядження  голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 14.01.2011 №1 та від 20.11.2014 №536

Відділ з юридичних питань

7.2

КОМІТЕТ

 З КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ ДО СКЛАДУ КОНКУРСНОЇ КОМІСІЇ З ПРОВЕДЕННЯ НА ЗАЙНЯТТЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

Стаття 27 Закону України «Про державну службу», пункти 4,5 Порядку обрання представників громадських об’єднань до складу конкурсних комісій з відбору осіб на зайняття посад державної служби, затверджений наказом Національного агентства України з питань державної служби від 12.04.2016 №76, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.05.2016 №786/28916 розпорядження голови  Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  від 15.08.2016 №392-к

Відділ управління персоналом

8.ІНШІ

8.1

Конкурсна комісія

на право оренди майна комунальної власності територіальної громади міста Києва, переданого до сфери управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Ефективне управління майном,  переданого до сфери управління

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Закони України «Про місцеві державні адміністрації», «Про оренду державного та комунального майна», рішення Київської міської ради від 22.09.2011 № 34/6250 «Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва», розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 № 1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві (зі змінами та доповненнями), лист Головного управління комунальної власності м. Києва від 01.11.2011 № 042/11/4-12218, Постійної комісії Київської міської ради з питань власності від 18.11.2011 № 29/283-1340, Постійної комісії Київської міської ради з питань сім`ї, молоді та спорту від 24.11.2011 № 29/293-44, Постійної комісії Київської міської ради з питань гуманітарної політики від 28.11.2011 № 29/1287-88, розпорядження голови  Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації  від 19.12.2011  №531 та від 08.12.2016 №704

Відділ оренди майна комунальної власності

8.2

КОМІСІЯ  

З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНИМ МАЙНОМ, ПЕРЕДАНОГО ДО СФЕРИ УПРАВЛІННЯ

ДНІПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇВ МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Визначення порядку прийняття управлінських рішень щодо майна територіальної громади м. Києва, яке знаходиться у сфері управління Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

Рішення Київської міської ради від 09.09.2010 року №7/4819 «Про питання організації управління районами в місті Києві», від 28.10.2010 року №183/4995 «Про окремі питання організації управління районами в м. Києві» розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 10.12.2010 року №1112 «Про питання організації управління районами в місті Києві» та від 31.01.2011 року №121 «Про реалізацію районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень», розпорядження голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації від 06.04.2011 №173 та від  08.12.2016 №705

 

Відділ  оренди  майна комунальної власності

Версiя для друку

 

 МАПА УКРИТТІВ

ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ

 

 

Повідомлення про корупцію