Головна  →  Адміністрація  →  Вакансії  →  Сектор обліку та розподілу житлової площі

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(м. Київ, б-р Праці 1/1)

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців відповідно до умов проведення конкурсу:

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби (категорія Б) начальника відділу обліку та розподілу житлової площі Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

м. Київ, б-р Праці 1/1

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) Здійснює реалізацію державної політики у сфері забезпечення громадян житловою площею, передбачених ст. 47 Конституції України, здійснює керівництво сектором, несе відповідальність за виконання покладених на сектор завдань;

2) забезпечує належний порядок обліку громадян, які відповідно до законодавства потребують поліпшення житлових умов;

3) організовує та здійснює контроль за наданням черговикам квартирного обліку житлової площі;

4) організовує та контролює роботу з надання службового житла працівникам підприємств, установ та організацій району;

5) організовує та контролює ведення щорічного моніторингу сукупного доходу громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку та тих, хто отримав житло із фонду соціального призначення;

6) здійснює контроль за веденням  Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов;

7)    бере участь у розробленні розпоряджень голови райдержадміністрації з питань, що відносяться до компетенції сектору;

8)    розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до компетенції сектору;

9) надає адміністративні послуги громадянам, згідно з Законом України від 06.09.2012 року №5203-VI «Про адміністративні послуги»;

10) роз’яснює житлове законодавство службовим особам і громадянам та проводить консультації з представниками підприємств, установ та організацій щодо оформлення документів з житлових питань.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 6500 грн.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється безстроково.

Відповідно до частини другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі подає конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов'язково пред'являється до проходження тестування);

6) заповнену особову картку за формою П-2 ДС;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (в електронній формі).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Термін прийняття документів 15 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу до 16 год. 45 хв.

06 квітня 2018 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

11 квітня 2018 року о 10-00 за адресою: місто Київ, бульвар Праці, 1/1, кім. 406

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Яременко Лариса Олексіївна

(044) 292-00-14

(044) 558-09-66

kadrvid@dnipr.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра. 

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року. 

3

Володіння державною мовою

 Вільно

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Лідерство

1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

2) стратегічне планування;

3) ведення ділових переговорів;

4) вміння обґрунтовувати власну позицію;

5) досягнення кінцевих результатів.

2

Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання, ефективно використовувати ресурси;

2) вміння вільно орієнтуватися у суспільно-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію;

3) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

4) вміння працювати при багатозадачності. 

3

Комунікації та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість.

4

Впровадження змін

1) формування та реалізація плану змін;

2) здатність продукувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології;

3) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

4) оцінка ефективності здійснених змін.

5

Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою;

3) мотивування, оцінка і розвиток підлеглих;

4) вміння розв’язання конфліктів;

5) розуміння сучасних проблем менеджменту.

6

Особистісні якості і компетенції

1)             навички самовдосконалення, самоосвіти і саморозвитку;

2)             уважність і відповідальність;

3)             вміння працювати в ситуаціях з підвищеною психоемоційною та інтелектуальною напругою.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

1)             Конституція України;

2)             Закон України «Про державну службу»;

3)             Закон України «Про запобігання корупції»;

4)             Закон України «Про очищення влади»;

5)             Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;

2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ

1)             Закон України «Про звернення громадян»;

2)             Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

3)             Закон України «Про захист персональних даних»;

4)             Закон України «Закон України «Про інформацію»;

5)             Житловий кодекс Української РСР;

6)             Закон України «Про житловий фонд соціального призначення»;

7)             Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень в Українській РСР».

3

Знання сучасних інформаційних технологій

досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або альтернативним пакетом Libre Office, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями

     

 
 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби (категорія Б) заступника начальника відділу обліку та розподілу житлової площі Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

м. Київ, б-р Праці 1/1

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Забезпечувати облік та розподіл жилої площі, в тому числі з фонду соціального призначення, яка надходить від Департаменту будівництва і житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації згідно з актами передачі, та квартир поточного звільнення, які надходять від комунального підприємства «Керуюча дирекція Дніпровського району міста Києва» .

2.     Організовувати підготовку протоколів засідань районної громадської комісії з житлових питань та проектів розпоряджень голови держадміністрації в межах повноважень відділу.

3.     Опрацьовувати клопотання підприємств про включення та виключення квартир до/з числа службових, надання службової житлової площі, тимчасового проживання мешканців в маневреному фонді району та готувати доповідь на розгляд районної громадської комісії з житлових питань.

4.     Організовувати роботу по обліку та придбанню квартир громадянами, які бажають купити житло по програмам змішаного фінансування будівництва, «доступне житло» та пільгового довготермінового молодіжного кредитування.

5.     Забезпечувати опрацювання та перевірку документів черговиків квартобліку, які бажають придбати житло за програмами змішаного фінансування, молодіжного кредитування та готувати списки для їх затвердження на засідання районної громадської комісії з житлових питань.

6.     Забезпечувати опрацювання та перевірку документів черговиків  соціального квартобліку, готувати доповіді та доповідати на комісії з проведення щорічного моніторингу сукупного доходу громадян, які перебувають на соціальному квартирному обліку та тих, хто отримав житло із фонду соціального призначення.

7.     Брати участь у засіданнях районної житлової комісії, доповідати з питань надання жилої площі черговикам квартобліку, з фонду соціального призначення, з питання приєднання кімнат в комунальних квартирах, надання житла для тимчасового поліпшення житлових умов без зняття з черги квартирного обліку та інших питань, що стосуються діяльності відділу.

8.     Забезпечити ведення журналів обліку жилої площі що надходить з Департаменту будівництва і житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації та квартир поточного звільнення.

9.     Забезпечити контроль за виконанням у встановлені терміни працівниками відділу адміністративних послуг що надаються громадянам, заяви який надійшли на розгляд у відділ, відповідно до їх посадових обов’язків та внесення цієї інформації до інформаційної системи міського веб-порталу адміністративних послуг в місті Києві т автоматизованої системи єдиного інформаційного простору міста Києва АСКОД.

10.   Забезпечити підготовку статистичної звітності, квартальних та щорічних звітів до Департаменту будівництва і житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації з питань, які входять до компетенції відділу.

11.   Проводити прийом громадян з квартирних питань в дні, які зазначені в розпорядку роботи відділу. Вести журнал обліку особистого прийому громадян.

12.   Готувати відповіді на листи громадян, пропозиції керівництву з питань які входять до повноважень відділу.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 5300 грн.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється безстроково.

Відповідно до частини другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі подає конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов'язково пред'являється до проходження тестування);

6) заповнену особову картку за формою П-2 ДС;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (в електронній формі).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Термін прийняття документів 15 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу до 16 год. 45 хв.

06 квітня 2018 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

11 квітня 2018 року о 10-00 за адресою: місто Київ, бульвар Праці, 1/1, кім. 406

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Яременко Лариса Олексіївна

(044) 292-00-14

(044) 558-09-66

kadrvid@dnipr.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра. 

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року. 

3

Володіння державною мовою

 Вільно

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Лідерство

1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

2) стратегічне планування;

3) ведення ділових переговорів;

4) вміння обґрунтовувати власну позицію;

5) досягнення кінцевих результатів.

2

Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання, ефективно використовувати ресурси;

2) вміння вільно орієнтуватися у суспільно-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію;

3) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;

4) вміння працювати при багатозадачності. 

3

Комунікації та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

3) відкритість.

4

Впровадження змін

1) формування та реалізація плану змін;

2) здатність продукувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології;

3) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

4) оцінка ефективності здійснених змін.

5

Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;

2) вміння працювати в команді та керувати командою;

3) мотивування, оцінка і розвиток підлеглих;

4) вміння розв’язання конфліктів;

5) розуміння сучасних проблем менеджменту.

6

Особистісні якості і компетенції

1) навички самовдосконалення, самоосвіти і саморозвитку;

2) уважність і відповідальність;

3) вміння працювати в ситуаціях з підвищеною психоемоційною та інтелектуальною напругою.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

1)             Конституція України;

2)             Закон України «Про державну службу»;

3)             Закон України «Про запобігання корупції»;

4)             Закон України «Про очищення влади»;

5)             Закон України «Про місцеві державні адміністрації».

2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ

1)             Закон України «Про звернення громадян»;

2)             Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

3)             Закон України «Про захист персональних даних»;

4)             Закон України «Про адміністративні послуги»;

5)              Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні».

3

Знання сучасних інформаційних технологій

досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або альтернативним пакетом Libre Office, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями

 

Розпорядження від 31.07.2017р. № 349-К «Про затвердження ситуаційних завдань для осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорії «Б» в Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації»

Версiя для друку

 

 Повідомлення про корупцію