Головна  →  Адміністрація  →  Вакансії  →  Управління будівництва

Управління будівництва Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації
(м. Київ, бульв. Івана Котляревського, 1/1)

Оголошення

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування державної служби та місцевого самоврядування у період дії воєнного стану», яким внесені зміни до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» в управлінні будівництва Дніпровської районній в місті Києві державній адміністрації оголошено добір на зайняття вакантної посади державної служби категорій «В» на посаду мобілізованого державного службовця:

Загальні умови

Посадові обов’язки

За дорученням начальника управління будівництва та начальника виробничо-технічного відділу:

1. Брати участь у підготовці  пропозицій до проектів Програми економічного і соціального розвитку міста Києва.

2. Брати участь в розробці перспективних річних, квартальних та тижневих планів роботи відділу та управління.

3. Готувати вихідні дані проектним організаціям для  розроблення проектної документації для будівництва, за замовленням управління будівництва,  забезпечувати своєчасність, повноту та якість їх видачі.

4. Готувати разом із проектними, вишукувальними організаціями завдання на інженерні вишукування, розроблення проектної документації та інші необхідні проектувальникам документи, погоджувати їх в установленому порядку.

5. Узгоджувати з проектними організаціями календарний план підготовки і видачі проектної документації, здійснювати контроль за його дотриманням.

6. Організовувати відповідно до встановленого порядку проведення узгодження, затвердження та експертизу проектної документації, внесення до неї змін і виправлень з урахуванням зауважень органів експертизи.

7. Брати участь у підготовці тендерної документації та матеріалів для проведення торгів (тендерів) з виконання проектно-вишукувальних робіт, здійснення нового будівництва, реконструкції за замовленням управління  будівництва.

8. Розробляти проекти контрактів (договорів) з підрядними організаціями на виконання проектно-вишукувальних та будівельно-монтажних (ремонтних) робіт.

9.Отримувати у відповідних органах дозволи на виконання будівельно- монтажних (ремонтних) та інших робіт.

10.Здійснювати технічний нагляд та контроль за будівництвом (реконструкцією) об’єктів, за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектним рішенням, технічним умовам та вимогам державних будівельних норм.

11.Здійснювати контроль за дотриманням узгоджених строків виконання робіт за укладеними із підрядними проектними чи будівельними організаціями договорами.

12. Брати участь в роботі комісій з приймання в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів.

13. Вести облік виконаних робіт та обсягів фінансування за виконанні роботи.

14. Виконувати поточні завдання та доручення керівництва.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5600 грн., надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строково,  на період мобілізації державного службовця , за яким зберігається посада державної служби

інформація, необхідна для участі в конкурсі, та строк їх подання

Резюме, в якому обов’язково зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері та на керівних посадах;

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному доборі, несе повну відповідальність за достовірність наданої інформації.

Резюме приймається до 24 травня 2023 року на електронну адресу: [email protected]

Місце, час і дата початку проведення тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування, співбесіди.

25 травня 2023 року о 9-30

м. Київ, бульвар І.Котляревського, 1/1, кім. 209.

Проведення  співбесіди за фізичної присутності кандидатів

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Якісне виконання поставлених завдань

- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

2

Управління конфліктами

- орієнтація на припинення конфліктної ситуації, вибір оптимальної стратегії розв’язання конфлікту;

- спрямування на досягнення спільних цілей та врахування інтересів усіх учасників, об’єктивне обговорення проблемних питань;

- керування своїми емоціями, розуміння емоцій учасників;

- орієнтація на запобігання конфліктних ситуацій

2

Відповідальність

- усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»;

- Закону України «Про звернення громадян»;

- Закону України   «Про доступ до публічної інформації».

2

Знання спеціального законодавства у сфері благоустрою

Закони України:

1) «Про регулювання містобудівної діяльності»;

2) «Про архітектурну діяльність»;

3) «Про публічні закупівлі»;

4) «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»;

5) «Про будівельні норми»

3

Цифрова грамотність

- вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання своїх посадових обов’язків;

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і достовірність даних та інформації у цифровому середовищі.

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати особисті та конфіденційні дані;

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного документообігу та інші електронні урядові системи для обміну інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових обов’язків.

 

Версiя для друку

 

 МАПА УКРИТТІВ

ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ

 

 

Повідомлення про корупцію