Головна  →  Адміністрація  →  Вакансії  →  Відділ культури

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(м. Київ, б-р Праці 1/1)

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців відповідно до умов проведення конкурсу:

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби (категорія Б) начальника відділу культури Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації м. Київ, б-р Праці 1/1

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1) Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність  за виконання покладених на відділ завдань і здійснення ним своїх функцій.

2) В межах компетенції відділу видає накази, розробляє проекти розпоряджень голови районної у місті Києві держадміністрації, виконує укази, постанови та розпорядження вищих органів виконавчої влади.

3) Приймає на роботу і звільняє у встановленому порядку працівників апарату відділу культури, централізованої бухгалтерії, керівників закладів культури, установ культури, які входять до номенклатури відділу, за погодженням з заступником голови Дніпровської районної в місті Києві держадміністрації. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни.

4) Забезпечує роботу з ведення діловодства в відділі.

5)  Є розпорядником бюджетних коштів у підпорядкованих установах культури.

6)  Висуває у встановленому порядку до нагороди особисто відзначених працівників установ культури.

7) Керує діяльністю установ культури району, подає пропозиції щодо поліпшення їх діяльності на розгляд голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації.

8) Організовує навчання працівників установ культури району, надає методичну допомогу.

9) Забезпечує в установленому порядку проведення атестації, тарифікації працівників.

10) Розробляє і подає на розгляд голові Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації проекти планів розвитку мережі установ культури та кошторис на їх утримання.

11) Спільно з централізованою бухгалтерією відділу планує видатки на утримання закладів культури, проводить облік і складає періодичну річну звітність про використання бюджетних асигнувань на ці цілі. Здійснює контроль за використанням державних коштів в установах культури, організовує в підвідомчих організаціях первинний облік, одержує в установленому порядку статистичну та бухгалтерську звітність, розподіляє фінансове заохочення, а також веде питання фінансової дисципліни.

12) Бере участь по укріпленню матеріально-фінансової бази закладів культури району, укладає договори, затверджує технічну документацію з будівництва, ремонту, реконструкції закладів культури, здійснює контроль за виконанням зазначених робіт.

13) Контролює роботу по забезпеченню техніки безпеки і пожежної безпеки в закладах культури.

14) Забезпечує облік, охорону і пропаганду пам'ятників мистецтва, історії, архітектури.

15) Проводить підготовку, проведення масових тематичних заходів.

16) Розглядає листи і оперативно реагує на звернення громадян з питань культури.

17) Організовує та контролює додержання законодавства щодо національно-культурних і мовних прав громадян, забезпечує всебічний розвиток і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя, сприяє створенню умов для розвитку мов інших національностей.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 6500 грн.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється безстроково.

Відповідно до частини другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі подає конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов'язково пред'являється до проходження тестування);

6) заповнену особову картку державного службовця;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (в електронній формі).

8) Письмову заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового

виконання.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Термін прийняття документів 15 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу до 16.45 год. 08 лютого 2019 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

20 лютого 2019 року о 10-00 за адресою:

м. Київ, вул. Хрещатик, 36

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Яременко Лариса Олексіївна

(044) 292-00-14

(044) 558-09-66

larysa.yaremenko@kmda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Ступінь вищої освіти не нижче магістра

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

3

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

Рівень досвідченого користувача. Досвід роботи на комп'ютері (OS Windows, MS Оffice: Word, Excel, Інтернет, e-mail). Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку

2

Ділові якості

Аналітичні здібності, здатність ризикувати, діалогове спілкування (письмове і усне), навички контролю, вміння розподіляти роботу, вміння активно слухати, виваженість здатність концентруватись на деталях, уміння дотримуватись субординації, стійкість, вміння уступати, адаптивність, вміння вести перемовини, організаторські здібності, стресостійкість, вимогливість, оперативність, вміння визначати пріоритети, вміння аргументовано доводити власну точку зору, стратегічне мислення, вміння працювати в команді

3

Особистісні якості

Порядність, чесність, дисциплінованість, відповідальність, надійність, тактовність, комунікабельність, готовність допомогти, емоційна стабільність, контроль емоцій, повага до інших

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закон України «Про туризм»;

2) Закон України «Про культуру»;

3) Закон України «Про мови»;

4) Укази та розпорядження Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють практику застосування чинного законодавства у сфері культури.

Версiя для друку

 

 Повідомлення про корупцію