Головна  →  Адміністрація  →  Вакансії  →  Управління праці та соціального захисту населення-вакансії

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби (категорія Б) начальника відділу прийняття рішень  управління праці та соціального захисту населення Дніпровської районної  в місті Києві державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснює керівництво відділом, забезпечує розподіл обов'язків між працівниками відділу та забезпечення раціональної розстановки кадрів.

Перевіряє правильність застосування нормативно-правових актів при визначенні права на допомогу, повноти проведених розрахунків щодо призначення  державних допомог та компенсаційних виплат, встановлених термінів призначення, розгляду та опрацювання документів.

Здійснює прийом громадян зі спірних питань, що виникають при призначенні державних допомог та компенсаційних виплат.

Забезпечує контроль за своєчасним та якісним розглядом працівниками відділу звернень від органів виконавчої влади, народних депутатів, громадських об'єднань, громадян, підприємств, установ і організацій з напрямків діяльності відділу.

Здійснює підготовку щомісячних, щоквартальних, річних звітів до вищестоящих органів, відповідей на запити та звернення, стосовно призначення державних допомог та компенсаційних виплат

Забезпечує розгляд звернень, запитів на інформацію, підготовку відповідей, ведення контролю за своєчасним виконанням документів в системі електронного документообігу «АСКОД»

Умови оплати праці

Посадовий  оклад  згідно штатного розпису на 2020 рік – 6100 грн., інші складові оплати праці (надбавки, доплати та премії) - відповідно до статей 50, 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється безстроково.

Відповідно до частини другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби;

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може подати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо) та несе повну відповідальність за достовірність наданої інформації.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу до 13 лютого 2020 року включно.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення  перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи/тестування

20 лютого 2020 року о 10-00 год. за адресою: місто Київ,              вул. Курнатовського,  7-а, кім. 15

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Безвершнюк Ольга Степанівна

 ( 044) 540-91-44

olga.bezveshniuk@kmda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Наявність вищої освіти ступеня не нижче магістра

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року

Володіння державною мовою

Вільне володіння  державною  мовою

Володіння іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

Рівень досвідченого користувача. Досвід роботи на комп'ютері (OS Windows, MS Оffice: Word, Excel, Інтернет, e-mail). Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку

2

Ділові якості

Аналітичні здібності; лідерські якості; ділове спілкування (письмове і усне); стресостійкість; вміння розподіляти роботу; виваженість; вміння вести перемовини; уміння працювати в команді; оперативність

3

Особистісні якості

Ініціативність; відповідальність; надійність; порядність; комунікабельність; неупередженість; повага до інших; готовність допомогти; тактовність; емоційна стабільність

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Конституція  України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;

Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;

Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»; Закон України «Про соціальні послуги»;

 Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям – інвалідам»;

 постанови Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Мiнiстрiв України, інші нормативно-правові акти, що регулюють умови призначення різних видів допомог та компенсацій.

 

 

 УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -  головного спеціаліста  відділу допомог та компенсацій  управління праці та соціального захисту населення Дніпровської районної  в місті Києві  державної адміністрації

Загальні умови

Посадові обов’язки

Здійснює прийом громадян, які звертаються за призначенням допомог та компенсаційних виплат;

формує особові справи отримувачів державної соціальної допомоги, веде та контролює їх облік  та рух;

забезпечує інформування громадян за підсумками розгляду їх звернень з питань призначення державних соціальних допомог та компенсаційних виплат;

надає роз'яснення громадянам, підприємствам установам та організаціям усіх форм власності з питань оформлення документів для призначення державних соціальних допомог та компенсаційних виплат, а також сприяє громадянам в одержанні необхідних для цього документів;

надає консультації стосовно права конкретної сім’ї чи особи на отримання державних соціальних допомог та компенсаційних виплат;

видає  повідомлення про результати розгляду заяв та веде облік їх видачі.

Умови оплати праці

Посадовий  оклад  згідно штатного розпису на 2020 рік –5300 грн., інші складові оплати праці (надбавки, доплати та премії) - відповідно до статей 50, 52 Закону України «Про державну службу».

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється безстроково.

Відповідно до частини другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає конкурсній комісії таку інформацію:

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби;

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку, в якому обов’язково зазначається така інформація:

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах;

3) заяву, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може подати додаткову інформацію, яка підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо) та несе повну відповідальність за достовірність наданої інформації.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Документи приймаються з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу до 13 лютого 2020 року включно.

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час і дата початку проведення  тестування

20 лютого 2020 року о 10-00 год. за адресою: місто Київ,              вул. Курнатовського,  7-а, кім. 15

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Безвершнюк Ольга Степанівна, ( 044) 540-91-44,

olga.bezveshniuk@kmda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

Вища, ступінь не нижче  молодшого бакалавра або  бакалавра

Досвід роботи

Не потребує

Володіння державною мовою

Вільне  володіння  державною  мовою

Володіння іноземною мовою

   Не вимагається

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з комп’ютером

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісними програмами Microsoft (Word, Excel). Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку.

2

Ділові якості

Уміння дотримуватись субординації;  виваженість; оперативність; вміння спілкуватися з людьми;  стресостійкість; уміння працювати в команді

3

Особистісні якості

Чесність; емоційна стабільність; комунікабельність; відповідальність; неупередженість; повага до інших

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Конституція  України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»

2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

«Про державну допомогу сім‘ям з дітьми»;

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім‘ям»;

«Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»,

«Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю»;

інші нормативно-правові акти, що стосуються соціального захисту населення.

 

Версiя для друку

 

 Повідомлення про корупцію