Головна  →  Адміністрація  →  Вакансії  →  Управління (Центр) з питань надання адміністративних послуг

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби, адміністратора відділу надання адміністративних послуг управління (Центру) надання адміністративних послуг Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (категорія «В»)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію та консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

Приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснює їх реєстрацію та подає документи відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;

Здійснює контроль за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень;

Складає протоколи про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом.

 

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 грн., надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до ст. 52 Закону України «Про державну службу».

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строково

Для осіб, які досягли 65 річного віку, строк призначення встановлюється відповідно до Закону України “Про державну службу”.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк їх подання

 1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами); 

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах ( за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Документи приймаються до

до 18 год.  22 квітня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

 Дата і час початку проведення    тестування кандидатів.

Місце або спосіб проведення тестування.

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

27 квітня 2021 року о 10.00

 

 м. Київ, Харківське шосе,18 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

м. Київ, Харківське шосе,18 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

  Учасникам конкурсу при собі необхідно мати паспорт    громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України, захисну маску.

 

 

м. Київ, Харківське шосе,18 (проведення співбесіди за фізичної    присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Суховерська Ганна Миколаївна,

+38(066) 721-10-18                                      

cnap11@kmda.gov.ua

понеділок-четвер з 9.00 до 18.00

п’ятниця з 9.00 до 16.45

Кваліфікаційні вимоги  

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

 не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Командна робота та взаємодія

-          розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);

-          орієнтація на командний результат;

-          готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення цілей;

-          відкритість в обміні інформацією

Якісне виконання поставлених завдань

-          чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

-          комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

-          розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

 

Відповідальність

-          усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

-          усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

-            здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

Адаптивність

-          усвідомлення необхідності запровадження змін для ефективного функціонування державної служби;

-          позитивне ставлення та відкритість до змін і нововведень;

-          здатність регулювати та пристосовувати власну поведінку до обставин, що змінюються

Аналітичні здібності

-          здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;

-          вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;

-          вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити власні виводи

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

  1. Знання законодавства

Знання:
- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»;

- Закону України “Про захист персональних даних”;

- Закону України “Про доступ до публічної інформації”

та іншого законодавства

2. Знання законодавства у сфері

Знання:

- Закону України «Про адміністративні послуги»

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби, адміністратора відділу  консультування та інформування управління (Центру) надання адміністративних послуг Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (категорія «В»)

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

Надає суб’єктам звернень вичерпну інформацію та консультації щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

Приймає від суб’єктів звернень документи, необхідні для надання адміністративних послуг, здійснює їх реєстрацію та подає документи відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання;

Забезпечує  контроль постійного оновлення на інформаційних стендах управління (Центру) зразків заяв та переліку інших документів, необхідних для отримання адміністративних послуг заявниками.

Виготовляє копії документів, необхідних для формування справ, що направлятимуться суб’єктам надання адміністративних послуг, згідно з переліком в інформаційних картках

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 грн., надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до ст. 52 Закону України «Про державну службу».

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

  безстроково

Для осіб, які досягли 65 річного віку, строк призначення встановлюється відповідно до Закону України “Про державну службу”.

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк їх подання

 1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами); 

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому зазначається така інформація:

прізвище, ім’я, по батькові кандидата;

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти;

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою;

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах ( за наявності відповідних вимог);

3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Подача додатків до заяви не є обов’язковою.

Документи приймаються до

до 18 год. 22  квітня  2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Місце, час та дата початку проведення тестування кандидатів.

 

Місце або спосіб проведення тестування.

 

Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

 

Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно)

27 квітня 2021 року о 10.00

 

 

м. Київ, Харківське шосе,18 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)

 

м. Київ, Харківське шосе,18 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Учасникам конкурсу при собі необхідно мати паспорт    громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України, захисну маску.

 

 

м. Київ, Харківське шосе,18 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Суховерська Ганна Миколаївна,

+38(066) 721-10-18                                      

cnap11@kmda.gov.ua

понеділок-четвер з 9.00 до 18.00

п’ятниця з 9.00 до 16.45

Кваліфікаційні вимоги  

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

2.

Досвід роботи

   не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Командна робота та взаємодія

-          розуміння ваги свого внеску у загальний результат (структурного підрозділу/державного органу);

-          орієнтація на командний результат;

-          готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх професійній діяльності задля досягнення цілей;

-          відкритість в обміні інформацією

Якісне виконання поставлених завдань

-          чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової діяльності;

-          комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків;

-          розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне визначення можливих шляхів досягнення

 

Відповідальність

-          усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур;

-          усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації таких рішень;

-            здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і виконувати

Управління конфліктами

-          орієнтація на припинення конфліктної ситуації, вибір оптимальної стратегії розв’язання конфлікту;

-          спрямування на досягнення спільних цілей та врахування інтересів усіх учасників, об’єктивне  обговорення проблемних питань;

-          керування своїми емоціями, розуміння емоцій учасників;

-          орієнтація на запобігання конфліктних ситуацій

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

  1. Знання законодавства

Знання:
- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»;

- Закону України “Про захист персональних даних”;

- Закону України “Про доступ до публічної інформації”

та іншого законодавства

2. Знання законодавства у сфері

Знання:

- Закону України «Про адміністративні послуги»

Версiя для друку

 

 Повідомлення про корупцію