Головна  →  Адміністрація  →  Вакансії  →  Відділ організаційно-аналітичного забезпечення роботи голови

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби (категорія Б) начальника відділу організаційно - аналітичного забезпечення роботи голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації (1 вакантна посада)

м. Київ, б- р Праці 1/1

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

 1. Здійснює організаційно-аналітичні заходи щодо забезпечення діяльності голови.
 2. Забезпечує виконання головою, райдержадміністрації його представницьких функцій;
 3. Здійснює організаційне забезпечення підготовки та проведення нарад за участю голови райдержадміністрації із першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації щодо вирішення нагальних питань життєдіяльності району. У разі потреби, здійснює їх протокольне забезпечення;
 4. Організовує участь голови райдержадміністрації у засіданнях, нарадах, конференціях в Адміністрації Президента України, Кабінеті Міністрів України, Верховній Раді України, Київській міській раді, виконавчому органі Київради (Київській міській державній адміністрації), інших органах державної влади, установах, організаціях;
 5. Контролює організаційне забезпечення нарад, конференцій, круглих столів, за участю голови райдержадміністрації;
 6. Забезпечує координацію заходів з організації прийому головою, першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації іноземних та регіональних делегацій. Координує організаційне забезпечення церемоній підписання угод, інших офіційних документів за участю керівництва райдержадміністрації;
 7. Здійснює підготовку методичних, інформаційно-аналітичних матеріалів та пропозицій з різноманітних питань діяльності структурних підрозділів райдержадміністрації;
 8. Здійснює організацію службових відряджень голови апарату райдержадміністрації;
 9. При надходженні до відділу належним чином зареєстрованого запиту на отримання інформації, що стосується діяльності та напрямку роботи, невідкладно його приймає на розгляд, опрацьовує і надає достовірну, точну та повну інформацію;
 10. Вносить пропозиції голові, першому заступнику голови, заступнику голови та керівнику апарату райдержадміністрації щодо виготовлення презентаційних матеріалів, сувенірної продукції із символікою Дніпровського району м. Києва та райдержадміністрації;
 11.  Розробляє проекти розпоряджень, нормативних та організаційних документів райдержадміністрації стосовно організаційно-аналітичного забезпечення діяльності керівництва;
 12.  Здійснює оперативне інформування населення про діяльність апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів;
 13.  Надає методичну та консультаційну допомогу структурним підрозділам райдержадміністрації щодо єдиного формату організації за участю голови райдержадміністрації нарад, круглих столів, конференцій та з інших заходів, віднесених до компетенції відділу;
 14. Здійснює контроль над виконанням проектів відповідей та рекомендаційних роз’яснень на депутатські запити, звернення громадян, інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників АТО, біженців, які прибули з окупованих територій, державних установ, підприємств та організацій, об’єктів господарювання з питань дотримання законодавства;
 15. Організовує прийом головою райдержадміністрації керівників підприємств, установ та організацій. Здійснює контроль за виконанням доручень, напрацьованих під час проведення зустрічі;
 16. Організовує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів для роботи голови райдержадміністрації;
 17. Формує проекти щоденних та щотижневих робочих планів голови райдержадміністрації;
 18. Попередньо опрацьовує матеріали, які надходять на розгляд голові райдержадміністрації. Контролює дотримання протокольних норм і стандартів у веденні ділового листування;
 19. Здійснює попереднє опрацювання та перевірку вихідної та внутрішньої кореспонденції, яка подається на підпис голові райдержадміністрації;
 20. Контролює організацію нарад, круглих столів, конференцій тощо за участю голови райдержадміністрації;
 21. Отримує повідомлення, документи, що надійшли телефоном, факсом та електронною поштою, і в оперативному порядку інформує голову райдержадміністрації.

 

Умови оплати праці

Посадовий  оклад - 5000 грн.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється безстроково.

Відповідно до частини другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі подає конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов'язково пред'являється до проходження тестування);

6) заповнену особову картку за формою П-2 ДС;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (в електронній формі).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Термін прийняття документів  15 календарних днів з дня оголошення  про проведення конкурсу до 18 год. 00 хв. 04 січня 2018 року

Дата, час і місце проведення конкурсу

 09 січня 2018 року о 11-00 за адресою: місто Київ, бульвар Праці 1/1  кім. 408

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Яременко Лариса Олексіївна,

292-00-14, kadrvid@dnipr.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра.

 

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року. 

3

Володіння державною мовою

 Вільно

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Лідерство

1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;
2) стратегічне планування;
3) ведення ділових переговорів;
4) вміння обґрунтовувати власну позицію;
5) досягнення кінцевих результатів. 

2

Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання, ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);
2) вміння вільно орієнтуватися у суспільно-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію;
3) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;
4) вміння працювати при багатозадачності. 

3

Комунікації та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;
2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
3) відкритість.

4

Впровадження змін

1) формування та реалізація плану змін;
2) здатність продукувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології;
3) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;
4) оцінка ефективності здійснених змін. 

5

Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;
2) вміння працювати в команді та керувати командою;
3) мотивування, оцінка і розвиток підлеглих;
4) вміння розв’язання конфліктів;
5) розуміння сучасних проблем менеджменту

6

Особистісні якості  і компетенції

1)    навички самовдосконалення, самоосвіти і самрозвитку;

2)    уважність і відповідальність;

3)    вміння працювати в ситуаціях з підвищеною психоемоційною  та інтелектуальною напругою

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

1) Конституції України;

2) Закону України «Про державну службу»;

3) Закону України «Про запобігання корупції».

 2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1)Закон України «Про захист персональних даних»;

2)Закон України «Про звернення громадян»;

3) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

4) Закон України «Про столицю України – місто – герой Київ».

3

Знання сучасних інформаційних технологій

досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або альтернативним пакетом Libre Office, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями

Версiя для друку

 

 Повідомлення про корупцію