Головна  →  Адміністрація  →  Вакансії  →  Відділ з питань інформаційної політики

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

(м. Київ, б-р Праці 1/1)

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців відповідно до умов проведення конкурсу:

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби (категорія Б) начальника відділу з питань інформаційної політики Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

(1 вакантна посада)

м. Київ, б-р Праці 1/1

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Забезпечує підготовку інформаційних, презентаційних матеріалів про діяльність райдержадміністрації, зокрема щорічного публічного звіту голови.

2. Забезпечує реалізацію заходів і інформування громадськості про діяльність райдержадміністрації, а також висвітлення інформації, яка стосується розвитку району, міста Києва та держави в цілому, з урахуванням інформаційних потреб громадськості району.

3. Забезпечує висвітлення заходів за участю керівництва райдержадміністрації (підготовка інформаційних та фото-матеріалів).

4. Організовує моніторинг інформаційного простору та забезпечення, в межах компетенції, відповідного реагування.

5. Забезпечує взаємодію зі ЗМІ з питань, що належать до повноважень райдержадміністрації.

6. Готує звіти щодо інформаційного забезпечення діяльності райдержадміністрації.

7. Звітує перед головою, заступником голови райдержадміністрації про виконання доручень та покладених на відділ завдань.

8. Представляє за дорученням керівництва райдержадміністрації інтереси райдержадміністрації у взаємовідносинах з іншими органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

9. Скликає в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції.

10. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього розпорядку та виконавської дисципліни.

11. Проводить інструктажі з охорони праці, здійснює контроль за додержанням працівниками відділу вимог інструкцій з охорони праці.

12. Виконує інші обов’язки за окремими дорученнями голови та заступника голови райдержадміністрації.

Умови оплати праці

Посадовий оклад згідно штатного розпису

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Відповідно до частини першої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється безстроково.

Відповідно до частини другої та третьої статті 35 Закону України «Про державну службу» при призначенні особи на посаду державної служби вперше встановлення випробування є обов’язковим. Випробування при призначенні на посаду державної служби встановлюється строком до шести місяців.

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі подає конкурсній комісії такі документи:

1) копію паспорта громадянина України;

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копію (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов'язково пред'являється до проходження тестування);

6) заповнену особову картку державного службовця;

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (в електронній формі).

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву (за формою) про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Термін прийняття документів 15 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу до 18 год. 12 лютого 2018 року.

Дата, час і місце проведення конкурсу

15 лютого 2018 року о 10-00 за адресою:

м. Київ, бульвар Праці 1/1, кім. 317

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Яременко Лариса Олексіївна

(044) 292-00-14

kadrvid@dnipr.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра. 

2

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року. 

3

Володіння державною мовою

Вільно

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Лідерство

1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;
2) стратегічне планування;
3) ведення ділових переговорів;
4) вміння обґрунтовувати власну позицію;
5) досягнення кінцевих результатів.

2

Прийняття ефективних рішень

1) вміння вирішувати комплексні завдання, ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні);
2) вміння вільно орієнтуватися у суспільно-політичному просторі, відбирати, аналізувати та узагальнювати інформацію;
3) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації;
4) вміння працювати при багатозадачності. 

3

Комунікації та взаємодія

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів;
2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
3) відкритість.

4

Впровадження змін

1) формування та реалізація плану змін;
2) здатність продукувати нові ідеї, управлінські рішення, соціальні технології;
3) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;
4) оцінка ефективності здійснених змін. 

5

Управління організацією роботи та персоналом

1) організація і контроль роботи;
2) вміння працювати в команді та керувати командою;
3) мотивування, оцінка і розвиток підлеглих;
4) вміння розв’язання конфліктів;
5) розуміння сучасних проблем менеджменту.

6

Особистісні якості і компетенції

1)                навички самовдосконалення, самоосвіти і саморозвитку;

2)                уважність і відповідальність;

3)                вміння працювати в ситуаціях з підвищеною психоемоційною та інтелектуальною напругою.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

1)    Конституція України;

2)    Закон України «Про державну службу»;

3)    Закон України «Про запобігання корупції»;

4)    Закон України «Про очищення влади»;

5)    Закон України «Про місцеві державні  адміністрації»;

 2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України:

1)    «Про інформацію»;

2)    «Про друковані засоби інформації (пресу) в Україні»;

3)    «Про доступ до публічної інформації»;

4)    «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

3

Знання сучасних інформаційних технологій

досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або альтернативним пакетом Libre Office, навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет; знання сучасних технологій з електронного урядування, вільне користування системами інформаційно-правового забезпечення та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями.

 

 

Версiя для друку

 

 Повідомлення про корупцію