Головна  →  Запобігання та протидія домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми

Управління соціального захисту населення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації

Уповноважена особа у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі в Дніпровському районі міста Києва – заступник начальника відділу організаційно-аналітичної роботи Управління соціального захисту населення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Кузьменко Ірина Григорівна.

Адреса: вул. Остафія Дашкевича, 7-А, каб. 11-А

Телефон: (044) 510-90-59

Електронна пошта: [email protected]

 

Діяльність, спрямована на запобігання та протидію домашньому насильству, ґрунтується на таких засадах:
 1. гарантування постраждалим особам безпеки та основоположних прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на життя, свободу та особисту недоторканість, на повагу до приватного та сімейного життя, на справедливий суд, на правову допомогу, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини;
 2. належна увага до кожного факту домашнього насильства під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;
 3. врахування непропорційного впливу домашнього насильства на жінок і чоловіків, дітей та дорослих, дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;
 4. визнання суспільної небезпеки домашнього насильства та забезпечення нетерпимого ставлення до будь-яких проявів домашнього насильства;
 5. повага та неупереджене і небайдуже ставлення до постраждалих осіб з боку суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, забезпечення пріоритетності прав, законних інтересів та безпеки постраждалих осіб під час здійснення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;
 6. конфіденційність інформації про постраждалих осіб та осіб, які повідомили про вчинення домашнього насильства;
 7. добровільність отримання допомоги постраждалими особами, крім дітей та недієздатних осіб;
 8. врахування особливих потреб та інтересів постраждалих осіб, зокрема осіб з інвалідністю, вагітних жінок, дітей, недієздатних осіб, осіб похилого віку;
 9. ефективна взаємодія суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, з громадськими об’єднаннями, неурядовими організаціями, медіа та іншими заінтересованими особами.

 

У разі якщо постраждалою особою є дитина, будь-які дії, що вчиняються щодо неї, базуються на принципах, визначених Конвенцією ООН про права дитиниКонвенцією Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального насильстваЄвропейською конвенцією про здійснення прав дітей та законодавчими актами України у сфері захисту прав дитини.

Заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству здійснюються без дискримінації за будь-якою ознакою.

Звичаї, релігійні переконання, віросповідання, традиції не можуть розглядатися як виправдання будь-яких форм домашнього насильства, передбачених цим Законом, або бути підставою для звільнення кривдника від відповідальності.

 

Основні напрями реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству

1. Державна політика у сфері запобігання та протидії домашньому насильству спрямована на забезпечення комплексного інтегрованого підходу до подолання домашнього насильства, надання всебічної допомоги постраждалим особам та утвердження ненасильницького характеру приватних стосунків.

2. Основними напрямами реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству є:

 1. запобігання домашньому насильству;
 2. ефективне реагування на факти домашнього насильства шляхом запровадження механізму взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;
 3. надання допомоги та захисту постраждалим особам, забезпечення відшкодування шкоди, завданої домашнім насильством;
 4. належне розслідування фактів домашнього насильства, притягнення кривдників до передбаченої законом відповідальності та зміна їхньої поведінки.

 

До повноважень районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій та виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад у сфері запобігання та протидії домашньому насильству належать:
 1. забезпечення реалізації державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 2. забезпечення надання соціальних послуг на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, у тому числі шляхом соціального замовлення у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;
 3. визначення потреби у створенні спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб, забезпечення їх створення та функціонування, здійснення контролю за їхньою діяльністю;
 4. участь у підготовці фахівців, до компетенції яких належать питання запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі фахівців, які реалізують програми для кривдників;
 5. прийом і розгляд заяв та повідомлень про вчинення домашнього насильства, забезпечення застосування заходів для його припинення, надання допомоги постраждалим особам;
 6. забезпечення координації діяльності суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, та їх взаємодії на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 7. інформування постраждалих осіб про права, заходи та соціальні послуги, якими вони можуть скористатися;
 8. збір, аналіз і поширення відповідно до законодавства інформації про домашнє насильство на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
 9. звітування центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, про результати здійснення повноважень у цій сфері у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству;
 10. виконання повноважень органу опіки та піклування.

 

Новини

 

Міністерство соціальної політики України відіграє роль спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань запобігання та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі та запобігання жорстокому поводженню з дітьми.

 

Інформаційні матеріали "Становище дітей, які потерпіли від злочину: досвід України"

 • У даному звіті представлений аналіз законодавства України у сфері захисту прав дітей-свідків, розглянуті програми, які направлені на формування громадської думки щодо захисту прав дітей та окремі інновації, що впроваджуються з метою захисту прав дітей, які постраждали від насильства.

Сексуальне насильство над дітьми: причини, наслідки, профілактика

 • У публікації міститься інформація що стосується того, які ситуації та сигнали повинні викликати нашу тривогу, до кого можна звертатися за порадою або допомогою та куди треба повідомляти про випадки використання.

Методичний посібник «Навчіть дитину захищатися»

 • Посібник для просвітницької роботи з питань попередження сексуального насильства над дітьми

Методичний посібник «Формування навичок безпечної поведінки дітей» (Частина 1. Вчимо дитину захищатися)

 • Сценарії інтерактивних ігор для просвітницької роботи з дітьми віком 10 - 13 років щодо попередження сексуального насильства та сексуальної експлуатації.

Методичний посібник «Формування навичок безпечної поведінки дітей» (Частина 2. Я вмію себе захистити)

 • Сценарії інтерактивних занять для просвітницької роботи з дітьми віком 14 - 18 років щодо попередження сексуального насильства та сексуальної експлуатації

Інформація для дорослих про сексуальне насильство над дітьми та правила безпечної поведінки, яких варто навчити дітей задля їхнього захисту

Брошура «Я можу себе захистити» 

 

Комплексна Програма корекційно-реабілітаційної роботи з дівчатами (14-18 років) та жінками,які пережили насильство або належать до групи ризику

Комплексна Програма корекційної роботи з чоловіками, які вчиняють насильство або належать до групи ризику щодо його вчинення

Соціальні послуги 

 

Нормативно-правова база

Версiя для друку

 

 МАПА УКРИТТІВ

ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ

 

 

Повідомлення про корупцію