Головна  →  Оголошення  →  18 серпня 2021

Програма фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві

Програма фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві

У місті Києві діє Положення про  фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва, затверджене рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 No 46/3053 (зі змінами та доповненнями).  

Підприємці міста Києва можуть отримувати фінансування на реалізацію своїх  інвестиційних проєктів на досить доступних умовах – до UIRD (12 місячний) + 6 %.  За рахунок цих коштів на період дії карантину для київських підприємців компенсуватиметься 99 % від суми відсотків за кредитним договором, які сплачені позичальником за звітний місяць.

Суб’єкти  малого  та  середнього  підприємництва,  які  отримали  кредит  за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9 %» та підпадають під вимоги Положення про ФКП, за їх згодою, можуть отримати додаткову фінансово-кредитну підтримку від київської міської влади. Тобто,  для  підприємців  столиці,  які  є  учасниками  державної  програми «Доступні кредити 5-7-9 %», кінцеві відсоткові ставки будуть до 0,01 % річних.

На сьогодні у програмі ФКП беруть участь наступні банки: АТ ПРОКРЕДИТ БАНК», АБ «УКРГАЗБАНК», АТ «ОЩАДБАНК», АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», АТ   «КРЕДОБАНК», АТ «МЕГАБАНК», АТ КБ «ПРИВАТБАНК», АТ «БАНК АЛЬЯНС», АТ «КБ «ГЛОБУС», ПАТ «БАНК ВОСТОК», АТ «АЛЬФА-БАНК», АТ  «ОТП БАНК», АТ «БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», АТ «ТАСКОМБАНК», АТ  «АГРОПРОСПЕРІС  БАНК»,  АТ  «КОМЕРЦІЙНИЙ  ІНДУСТРІАЛЬНИЙ БАНК», АТ «АСВІО БАНК».

Відповідно до Положення позичальниками можуть бути суб’єкти господарювання – резиденти України, що зареєстровані в місті Києві, виробничі потужності яких розміщені повністю або частково на території міста Києва або Київської області, ведуть реальну господарську діяльність не менше 1 (одного) року та які підпадають під визначення суб’єктів малого або середнього підприємництва згідно з положеннями Господарського кодексу України.

Сума кредиту не може перевищувати суму в національній валюті, еквівалентну 600 000 євро.  

Максимальний  строк  надання  фінансово-кредитної  підтримки  не  може перевищувати 6 років. Суб’єкти господарювання повинні розуміти, що надання фінансово-кредитної підтримки здійснюватиметься за чітко визначеними критеріями кредитного проєкту.

Критерій  1: Реєстрація,  сплата  податків,  розміщення  виробничих потужностей.

Реєстрація та сплата податків в м. Києві,  виробничі потужності частково або повністю розміщені у Київській області.  

Критерій 2. Вид діяльності згідно з КВЕД 2010.

Всі види діяльності (переробна промисловість, торгівля, готельно-ресторанний бізнес,  будівництво,  телекомунікації  тощо),  окрім:  виробництва  алкоголю, тютюнових  виробів,  вибухових  речовин,  зброї,  фінансової  та  страхової діяльності, програмування, азартних ігор тощо.
 
Критерій 3. Цільове  використання  кредитів, у  рамках напрямів  основної діяльності позичальника відповідно до КВЕД 2010:

 • придбання устаткування, обладнання та інших основних засобів виробничого призначення, а також транспорту, який буде використовуватись в комерційних та виробничих цілях;
 • модернізація  технологічного  процесу  виробництва  або  основних  засобів (машин,  обладнання  тощо)  для  розширення  діючого  або  створення  нового виробництва, зниження собівартості;
 • придбання  нежитлової  нерухомості  та/або  земельних  ділянок  з  метою провадження суб'єктом підприємництва господарської діяльності без права передачі такої нерухомості та/або земельних ділянок в платне або безплатне користування третім особам;
 • здійснення будівництва, реконструкції або ремонту приміщень, у яких суб'єкт підприємництва провадить основну господарську діяльність, які на праві власності або користування належать суб'єкту підприємництва;
 • впровадження  енергозберігаючих  проєктів  та  проєктів,  спрямованих  на зменшення енергозатрат;
 • впровадження "зелених технологій" виробництва;
 • поповнення  обігових  коштів,  фінансування  оборотного  капіталу,  з урахуванням пункту 2.2 Положення;
 • придбання  об'єктів  права  інтелектуальної  власності,  за  договорами комерційної  концесії  (франчайзингу),  пов'язані  із  реалізацією  суб'єктом підприємництва інвестиційного проєкту.

Критерій 4. Власний внесок позичальника.  Позичальник  зобов’язаний  профінансувати не менше 20 % вартості  об’єкту кредитування.  

Ця вимога не стосується кредитів або кредитних ліній, цільовим призначенням яких є поповнення обігових коштів та/або фінансування оборотного капіталу.

Процедуру отримання фінансово-кредитної підтримки максимально спрощено.  

Для її отримання підприємець:

 1. Вивчає критерії,  визначені  рішенням  Київської  міської ради від 21.09.2017 No  46/3053  «Про  затвердження Положення  про  фінансово-кредитну підтримку суб’єктів  малого  та  середнього  підприємництва  у  місті  Києві»  (зі  змінами  та доповненнями).
 2. Подає до банку свій кредитний проєкт.
 3. У  разі  відповідності  вимогам  банку  щодо  кредитування  та  визначеним критеріям отримує фінансово-кредитну підтримку від міської влади.

 За інформацією Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА

Перейти до спискуВерсiя для друку