Головна  →  Оголошення  →  10 травня 2023

До уваги надавачів соціальних послуг

До уваги надавачів соціальних послуг

Від 16 лютого 2023 року структурні підрозділи з питань соціального захисту населення здійснюють внесення інформації про надавачів соціальних послуг до розділу про надавачів соціальних послуг Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг (далі – Реєстр).

Для внесення до Реєстру надавач соціальної послуги повинен звернутися до реєстратора з відповідними документами, із переліком яких можна ознайомитися в постанові Кабінету Міністрів України № 99 від 21.01.2021 року “Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг ”.

Перелік документів, які мають подавати надавачі сосціальних послуг до реєстратора для внесення інформації до Реєстру визначено в Порядку формування, ведення та доступу до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 року № 99 .

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, які надають соціальні послуги, обов’язково подають:

 • заяву надавача соціальних послуг за формою згідно з додатком 3 ;
 • перелік соціальних послуг, які має право надавати надавач соціальних послуг, їх зміст та обсяг, умови і порядок отримання за формою згідно з додатком 4 ;
 • відомості про дату та результати здійсненого уповноваженими органами контролю за дотриманням надавачем соціальних послуг вимог, установлених законодавством про соціальні послуги (за наявності).
 • Юридичні особи та фізичні особи - підприємці крім документів/відомостей, зазначених в абзацах третьому і четвертому цього пункту, за бажанням подають:
 • копії штатного розпису надавача соціальних послуг і трудових договорів з найманими працівниками;
 • копії документів про освіту, свідоцтва про підвищення кваліфікації (за наявності), атестацію, неформальне професійне навчання, фаховий рівень працівників;
 • копії посадових інструкцій працівників;
 • копії особистих медичних книжок працівників;
 • довідку територіального органу ДПС про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);
 • копію документа, що підтверджує право власності на приміщення або на право користування приміщеннями, які будуть використовуватися для надання соціальних послуг;
 • висновок фахівця з питань технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат, про відповідність приміщення ДБН В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”. У разі наявності у зазначеному висновку інформації про неможливість повністю пристосувати об’єкти надавача для потреб осіб з інвалідністю додатково подається інформація засновника (власника) надавача за погодженням із громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю про забезпечення розумного пристосування відповідних об’єктів згідно з частиною другою  статті 27 Закону України “Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні”.

Документи, що підтверджують повноваження особи, якою подано документи/відомості, перевіряє реєстратор із використанням кваліфікованого електронного підпису посадової особи. Якщо під час подання заяви надавача соціальних послуг через електронний кабінет необхідні дані отримуються автоматично шляхом електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, додавати до заяви довідки та документи/відомості, що містять такі самі дані, не потрібно.

Юридичні особи/фізичні особи - підприємці, які надають соціальні послуги, що передбачають цілодобове перебування/проживання, нічне або денне перебування в приміщенні надавача соціальних послуг, зокрема з харчуванням (догляд, підтримане проживання, притулок тощо), соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово), та допоміжні соціальні послуги, додатково можуть подавати копії:

 • висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо відповідності приміщень санітарним нормам;
 • декларації відповідності матеріально-технічної бази надавача соціальних послуг вимогам законодавства з питань пожежної безпеки;
 • публічного звіту про діяльність з надання соціальних послуг та документів про результати оцінювання якості соціальних послуг (для надавачів з досвідом роботи у сфері надання соціальних послуг понад три роки);
 • дозвільних документів на право організації харчування або договору із суб’єктом господарювання про надання послуг з організації харчування та дозвільних документів відповідних суб’єктів господарювання на право організації харчування (для надавачів соціальних послуг з догляду, притулку тощо, якими передбачено харчування);
 • свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів або договору із суб’єктом, який надає транспортні послуги, та відповідних дозвільних документів на право надання транспортних послуг (для надавачів соціальних послуг екстрено (кризово);
 • договору із закладом охорони здоров’я або ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики (для надавачів соціальних послуг з догляду особам із частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті, особам із захворюваннями, що потребують тривалого лікування, невиліковними захворюваннями, психічними та поведінковими розладами).

Також інформуємо, що станом на сьогодні Реєстр наповнений відомостями про надавачів соціальних послуг, які надсилали інформацію до Мінсоцполітики до 24.11.2022 року. У листопаді 2022 року зазначені відомості було мігровано до Реєстру. Водночас звертаємо вашу увагу, що такі мігровані відомості потребують уточнення та перевірки зі сторони реєстраторів та уповноважених осіб суб’єктів реєстрації. Також зазначаємо, що у таких надавачів соціальних послуг відсутні документи в Реєстрі, які передбачені для внесення до Реєстру відповідно до Порядку формування, ведення та доступу до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 № 99 (далі – Порядок). Тому необхідно таким надавачам звернутися до відповідного реєстратора для подачі документів, передбачених відповідно до Порядку. Звертаємо увагу, що у разі неподання підтверджуючих документів, визначених Порядком для внесення до Реєстру, такі надавачі згодом будуть перенесені Мінсоцполітики до архіву, що свідчитиме про виключення з Реєстру відповідних надавачів.

Прийом документів від надавачів соціальних послуг, які зареєстровані в Дніпровському  районі міста Києва здійснюється в Управлінні соціального захисту населення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: вул. Остафія Дашкевича, 7 А., телефон для довідок: 542-93-50.

Реєстратор:

Сойнова Тетяна Вікторівна, начальник відділу з питань надання соціальних послуг Управління соціального захисту населення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, тел. 542-93-50.

Уповноважена особа суб’єкта реєстрації:

Рогач Сергій Анатолійович, заступник начальника Управління – начальник відділу по виконанню міських цільових програм Управління соціального захисту населення Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації, тел. 512-33-13.

Перейти до спискуВерсiя для друку